fbpx Skip to content

Er USA mere klima-ambitiøs end EU?

Todd Stern ønsker, at der i klimaaftalen opereres med enten to basisår – 1990 og 2005 – eller at landene frit får lov at vælge basisår. Han mener ikke, det er klart, hvorfor det er 1990, man skal regne fra, og hvorfor det er en national procentsats i 2020, der er det saliggørende parameter?

Med 1990 som basisår ligger det reduktionsmål, som USA har tilbudt på kun sølle 4 %, mens EU har tilbudt reduktion på 20 % (30 % under en global aftale såfremt andre lande er lige så ambitiøse)

Men med 2005 som basisår er USA’s reduktionsmål på 17 pct., mens EU’s 20 pct. i forhold til 1990 skrumper til 13 pct. – altså mindre end USA’s.

Måler man i stedet reduktionerne i forhold til en ‘business as usual’-udvikling, så giver USA’s mål 17 pct. i reduktioner, mens EU’s giver kun 12 pct. Altså en kraftigere amerikansk indsats end EU’s.

Vælger man at se på udledningsreduktionen pr. indbygger med afsæt i 1990-niveauet, så giver USA’s reduktionsmål en CO2-reduktion på 29 pct. og EU’s en reduktion på 25 pct.

Ser man endelig på CO2-udledningen pr. BNP-enhed, viser det sig, at USA er på linje med EU.

Så ved fire ud af fem måder at opgøre reduktionerne på er USA’s mål ifølge Todd Stern på linje med EU’s eller stærkere.

Men hvordan man end vender og drejer det, så er både EU’s og USA’s reduktionsmål for lave set i forhold til det, som er nødvendigt

Back To Top