fbpx Skip to content

EU angriber nu også lønaftaler

– hvordan kunne det gå så galt?

Af Per Sørensen, 3F Bygge Jord og Miljøarbejdernes Fagforening

Presset på det danske arbejdsmarked og den solidariske velfærdsmodel har vel aldrig været større end nu. Og desværre fortsætter opgøret med mange års hårdt tilkæmpede rettigheder, både når det handler om faglige rettigheder, den danske model og velfærdsordninger. Modellen ses tydeligt angrebet i de igangværende overenskomstforhandlinger indenfor de offentlige ansattes område, hvor også lønaftaler er under angreb.

Hvordan er det nu gået så galt? Ja, det kan man blandt andet læse i en 33 sider ”meddelelse fra kommissionen” dateret den 7.4.2004 til samtlige lande i EU. Her kan man læse at ”der er brug for drastiske ændringer”, “arbejdsmarkedsreformer” og “nødvendige strukturreformer” for at fremme konkurrenceevnen og skabe job og reformering af de sociale sikringssystemer – herunder pensionssystemerne for at få flere mennesker til at blive længere på arbejdsmarkedet. Citat: “Dette skal omfatte aktive aldringsstrategier, herunder incitamenter og andre foranstaltninger, for at trække sig senere tilbage fra arbejdsmarkedet”.

Bladrer man om på side 14, så retter kommissionen direkte henvendelse til Danmark. Under rubrikken “flere mennesker skal ud på arbejdsmarkedet” punkt 4 står: “virkeliggørelse af en helhedsstrategi for aktiv aldring, herunder fjernelse af bestående incitamenter til tidlig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet, især efterlønsordningen” og punkt 2 “revision af skattesystemer og overførselsindkomstordninger for at sænke mariginalskatterne og øge incitamenterne for lavtlønsindkomst grupperne til at arbejde, herunder også de ledige og inaktive”.

Indgreb fra eksempelvis Lissabontraktaten, sixpacken, finanspagt, vækst og stabilitetspagt og ikke mindst europluspagt – som sammen med den kommende bankunion med mere – begrænser kollektive overenskomster, reducerer dagpengeperioderne, fjerner efterlønsordningen. Og som det sidste er der angreb på fagbevægelsen lønaftaler, et angreb der kommer fra EUs arbejdsmarkedskommisær, en finne, om ens mindstelønstariffer i EU.

Hvor længe vil fagbevægelsens top her i landet finde sig i disse EU angreb på vores danske system? Har man indgået en fredspligt med EU? Hvor ville det være rart at få at se, at de faglige ledere – såsom 3Fs forbundsformand Poul Erik Skov Christensen, lige som hans krav om grønlandske overenskomster overfor alle – også ville være aktive i at bevare og overholde de danske overenskomster.

Back To Top