fbpx Skip to content

EU foreslår mere økonomisk styring

Forslaget om øget magt til EU på det finanspolitiske område er en del af en ny vækstdagsorden, som EU-Kommissionen har sat for 2012.

Nyhedsmediet EUobserver betegner forslaget som “den hidtidig mest radikale flytning af beslutningstagningen fra [de nationale] parlamenter til ikke-valgte institutioner i EU’s historie”.

Det første forslag, der skal flytte den finanspolitiske beslutningskraft fra medlemslandene til EU, går på, at medlemslandene skal indsende deres budgetter til godkendelse i EU. Modsat tidligere vil EU’s accept af budgetterne i praksis være nødvendig for, at medlemslandene kan gå videre med dem i de nationale parlamenter.

Det andet forslag drejer sig om medlemslande, der enten modtager økonomisk assistance fra EU eller er økonomisk ustabile. Disse lande skal ifølge forslaget underlægges streng, økonomisk overvågning fra EU.

Forslagene om øget økonomisk styring gælder i første omgang kun Eurozonen.

Kommissionens forslag skal først igennem EU’s lovgivningsproces, før det bliver endeligt vedtaget. Det forventes, at forslaget i sin nuværende form, vil møde modstand både fra visse medlemslande og fra grupper i EU-Parlamentet.

Læs Kommissionens forslag her

Læs mere om forslaget på EUobserver her

Back To Top