fbpx Skip to content

EU handler menneskerettigheder væk

I den internationale fagbevægelse vækker det stor forundring, at EU vil indgå en firhandelsaftale med Colombia, fordi den colombianske regering overtræder grundlæggende menneskerettigheder. Rapporten “Trading Away Human Rights” fra den irske og britiske fagforeningsbevægelse vidner om mishandling af og mord på fagforeningsfolk. Rapporten kritiserer aftalen, da den vil give særlige handelspræferencer til en regering, der ikke respekterer arbejdstagernes rettigheder, og har gentagne gange undladt at gennemføre sine internationale menneskerettigheder og fagforeningsrettigheder. Colombia er ligeledes det farligste sted i verden for fagforeningsfolk, og langt de fleste sager om menneskerettighedsovertrædelser bliver aldrig stillet for en domstol.
Den colombianske regering har brugt betydelige ressourcer til kampagner for at overbevise det internationale samfund om, at menneskerettighedssituationen bliver bedre. Men rapporten viser en anden virkelighed, hvor mord på fagforeningsfolk, henrettelser, tortur og forsvundne aktivister hører med til dagens orden.

Det colombianske civilsamfund, herunder de tre faglige landsorganisationer, CGT, CUT og CTC, har alle udtrykt stærk modstand mod den færdigforhandlede frihandelsaftale. Blandt en række medlemmer af Europa-Parlamentet, er der også et ønske om at afbryde aftalen med Colombia. En sådan aftale vil nemlig sende et helt forkert signal og demonstrere en mangel på respekt for menneskerettigheder og arbejdstagernes rettigheder. I parlamentet er Socialdemokraternes Ole Christensen, der har været med i en delegation til Colombia, forundret over aftalen: “Der burde være en grænse for hvilke lande, vi kan indgå firhandelsaftaler med.”

På trods heraf fortsætter EU sine forhandlinger med det colombianske styre om en frihandelsaftale uden at stille krav om, at de grundlæggende rettigheder respekteres. USA og Canada har allerede afbrudt deres forhandlinger som følge af den katastrofale situation i Colombia.

Back To Top