fbpx Skip to content

EU-høring foreslår tættere samarbejde mellem forskning og marked

EU-parlamentets industriudvalg afholdte den 10. februar en offentlig høring om, hvordan innovation og kreativitet kan bidrage til vækst og beskæftigelse i et kriseramt Europa. Meget af diskussionen gik på, hvordan universiteterne, på trods af de nuværende nedskæringer i de offentlige budgetter, vil kunne sikre en fortsat velfærd i Europa.

Ifølge flere af de EU-parlamentarikere, som deltog i høringen, er løsningen et tættere samarbejde mellem forskning og marked. Blandt andet mente den tjekkiske MEP, Evžen ToÅ¡enovský (ECR), at “den europæiske forskning skulle” kommercialiseres” i en helt anden grad, hvis Europa skulle kunne klare sig i den globale konkurrence”.

I et pilotprojekt fra Kommissionen, omhandlende samme problemstilling, blev der blandt andet foreslået en større mobilitet blandt EU’s forskere, lettere adgang til EU-finansiering, nedbrydning af barrierer for nye iværksættere og et tættere samarbejde mellem universiteter og det private erhvervsliv.

Særligt finansiering af universiteterne har været et meget omdiskuteret emne. Her foreslås det blandt andet, at en større del af finansieringen skal komme fra private investeringer.

Dette har dog vagt en vis bekymring i universitetsverdenen. Ifølge en ny rapport fra European University Association er der nemlig behov for offentlig finansiering, da det viser sig, at meget af den manglende finansiering dækkes ved hjælp af øget brugerbetaling og fyringer af universitetspersonale. “Philanthropic funding” dækker gennemsnitlig kun 4,5 procent af universiteternes finansiering.

Denne finansieringskilde er der dog også en del bekymring omkring, særligt set i lyset af, at det lige er kommet frem, at Gaddafi-familien har doneret 1,78 mio. pund (red. 15,7 mio. danske kr.) til det engelske universitet The London School of Economics til gengæld for en PhD og et eksklusivt uddannelsesprogram for libyske embedsmænd.

Rina Ronja Kari, som er talsperson for Folkebevægelsen mod EU, har følgende kommentar til sagen:
– EU’s forslag om flere private investeringer er problematisk. Hvis det fremover er folk som Gaddafi, der skal finansiere universiteternes forskning, kan man frygte, at det vil have konsekvenser for forskningsfriheden.

Back To Top