fbpx Skip to content

EU ignorerer social dumping og faglige krav

EUFAGLIGT.DK: [uddrag] Kommissionens fremlagde for nylig sin lovpakke og en liste over, hvilke spørgsmål den vil arbejde med de kommende år.
Intet sted i programmet er der henvisning til de krav, som den Europæiske Faglige Sammenslutning, EFS gentagne gange har rejst.

Social dumping og misbrug af udstationerede arbejdere er ikke kun et dansk problem, men et problæem som er ved at rive grunden væk under arbejdsmarkedsmodellerne i hele det gamle EU.
Efter en stribe domme fra EU-domstolen, som i praksis blåstempler social dumping, har den europæiske fagbevægelse krævet at EU-retten ændres.

Men med sin første lovpakke, signalerer den nye EU-kommissionen klart, at den ikke har tænkt sig at tage hensyn til de faglige krav.
– Svaret fra Kommissionen er nej. Der er ingen svar til fagbevægelsen, det står klart, at den ikke har tænkt sig at imødekomme EFS’s krav, siger Ole Jensen, Fagbevægelsen mod Unionen.

Læs hele artiklen på Fagbevægelsen mod Unionens hjemmesid – klik her!

Back To Top