fbpx Skip to content

EU-klimamål truer Maldivernes eksistens

EU fastholder et mål om max 2 graders global temperaturstigning – selvom bl.a. ø-staten Maldiverne stort set udslettes ved 1,5 graders stigning og eksperterne advarer om drastiske konsekvenser

For over to år siden vurderede FNs klimapanel, at dramatiske og uafvendelige klimaforandringer kunne undgås, blot det globale gennemsnitstemperatur ikke steg med mere end 2 grader.
Men siden har stadigt flere eksperter stillet spørgsmålstegn ved, om det er tilstrækkeligt. Da flere hundreder klimaforskere var samlet til klimakongres i København i marts i år, konkluderede de, at en to graders stigning vil få langt mere drastiske konsekvenser end hidtil vurderet.

Ikke desto mindre sigter EU urokkeligt efter, at målet for klimatopmødet i december skal være max to graders stigning.

Stiger temperaturen blot 1,5 grader vil vandstandene i midlertid stige så meget, at det vil være mere end kritisk for østater og -samfund og lavliggende kystnationer. For eksempel vil ø-staten Maldiverne i det Indiske Ocean stort set forsvinde og gøre Maldivernes omkring 350.000 indbyggere stats- og hjemløse.

– Derfor er EUs klimamål om maksimalt to graders temperaturstigning en katastrofe. Danmark bør bryde med EUs alt for ringe ambitionsniveau, siger Ditte Staun, talsperson for Folkebevægelsen mod EU og fortsætter:
– Vi bør i stedet støtte Norges bestræbelser på mindst 40 pct. CO2-reduktion. Det norske ambitionsniveau er ifølge mange videnskabsmænd det, der skal til for at forhindre en klimakatastrofe. EU må ikke blive en spændetrøje i klimaforhandlingerne. Vi bør vise, at vi tager de lavtliggende kystsamfunds problemer alvorligt.


Læs mere på hjemmesiden for de små østateters alliance AOSIS ”“ klik her!

Back To Top