fbpx Skip to content

Skal statsministeren på anklagebænken?

Onsdag den 28. oktober afgør Østre Landsret en usædvanlig retssag, der
kan føre til at statsminister Lars Løkke Rasmussen havner på
anklagebænken. Den såkaldte Lissabon-sag er anlagt af sangeren Niels
Hausgaard og 37 andre borgere, der mener, at statsministeren har
begået brud på Danmarks grundlov. Årsagen er, at Lars Løkke Rasmussen
har underskrevet EU’s nye traktat uden at spørge om befolkningens
mening først.

I stævningen anklages statsministeren for at have gjort sig skyldig i
brud på grundlovens paragraf 20, der fastslår, hvornår der skal
udskrives en folkeafstemning. Et andet punkt handler om
”magtfordrejning” ”“ altså en slags politisk bedrageri på jævnt dansk.
Udenrigsminister Per Stig Møller er ligeledes stævnet.

– Lissabon-traktaten giver øget magt til EU, og dermed ændrede
betingelser for demokratiet i Danmark, udtaler juraprofessor Ole
Krarup, der er sagsøgernes advokat. Han vurderer, at de to ministre
ikke har fulgt grundloven.

Blandt sagsøgerne er foruden Niels Hausgaard en række forfattere,
præster, fagforeningsfolk og politikere fra flere partier.

– Hvis man uden videre kan bryde grundloven, så ryger vores demokrati.
Derfor er vi gået i retten, udtalte Niels Hausgaard ved
Lissabon-sagens start.

Sagsøgerne er optimistiske og peger på, at en dom i juni måned i en
lignende sag ved Tysklands forfatningsdomstol førte til at det tyske
parlament måtte ændre lovgivning for at kunne tiltræde traktaten.

Lissabon-traktaten er endnu ikke trådt i kraft på grund af modstand
fra Tjekkiet. Tjekkiets Forfatningsdomstol afgør ligeledes i disse
dage en retssag med mulig betydning for landets tilslutning til
traktaten.

Østre Landsret træffer den foreløbige afgørelse om sagsøgernes ret til
at stævne statsministeren og udenrigsministeren ved et kort retsmøde
onsdag den 28. oktober kl. 12.00 i Afdeling 14 ”“ indgang fra
Fredericiagade 26. Det vil her være muligt for journalister at få
kommentarer fra en række af sagsøgerne.

Kontakt juraprofessor Ole Krarup: 4041 9054

Læs stævningen og øvrige dokumenter i retssagen – [klik her!
->http://www.olekrarup.dk/pages/2.php?nr=98]

For yderligere oplysninger kontakt info-medarbejder Ulrik S. Kohl:
5116 1663 – eufagligt@gmail.com

eller besøg bloggen: http://lissabonsagen.wordpress.com/

Back To Top