fbpx Skip to content

EU-kommissionen vil tillade import af klonede fødevarer

EU-kommissionen har fremlagt planer om indførelsen af et midlertidigt forbud mod kloning af dyr til fødevareproduktionen i EU. Forbuddet vil imidlertid ikke indbefatte import af fødevarer fra kloners afkom, samt import af genetisk materiale fra klinede dyr. Dermed er Kommissionen parat til at tillade import af fødevare fra klonede dyr.

I forbindelse med det nye forslag vil man oprette et system, hvor importeret genetiske materiale kan spores, således at en database kan etableres over de dyr, der er skabt ved en reproduktiv metode. Forslaget fra Kommissionen indeholder imidlertid intet krav til sporing eller mærkning af de klonede fødevare der importeres.

Forslaget forventes at møde modstand i EU-parlamentet, som for nyligt afviste produktionen af kød og mælk fra klonede dyr.

Danmark har, som det eneste EU-medlemsland, allerede indført et nationalt forbud mod brugen af kloning af dyr til kommercielle formål.

Læs mere på EurActiv.com – klik her

Back To Top