fbpx skip to Main Content

EU vil forbyde svensk ulvebegrænsning

Efter 45 års forbud mod ulvejagt er ulvebestanden i Sverige vokset så meget, at det går ud over landbrug og husdyr, der dræbes af de vilde ulve. Derfor besluttede den svenske regering sidste år, at ophæve forbuddet og indføre et loft på bestanden af de vilde, men også truede ulve…

EU-kommissionen vil tillade import af klonede fødevarer

EU-kommissionen har fremlagt planer om indførelsen af et midlertidigt forbud mod kloning af dyr til fødevareproduktionen i EU. Forbuddet vil imidlertid ikke indbefatte import af fødevarer fra kloners afkom, samt import af genetisk materiale fra klinede dyr. Dermed er Kommissionen parat til at tillade import af fødevare fra klonede dyr.…

EU blokerer for bedre dyrevelfærd

En ny aftale indgået af EU's regeringer og EU-parlamentet blokerer for strammere regler for dyrevelfærd. Aftalen, som opstiller minimumstandarder på europæisk plan for dyrevelfærd i forbindelse med dyreforsøg, forbyder samtidig nationale regeringer at stramme deres regler yderligere. Således forhindrer den nye lov mellemlandende i, på nationalt plan, i fremtiden at…

Back To Top