fbpx Skip to content

EU-krav truer masser af biografer

17. juni sendte Kulturministeriet et forslag til ændring af filmloven til høring med en svarfrist, der hedder 16. august. Forslaget sætter som noget nyt en grænse for offentlige støtte ”“ i enhver form – på 1,5 million kroner fordelt over et treårig periode.Ændringerne kommer efter en henvendelse fra EU-Kommissionen, som ønsker ændringer af konkurrencehensyn til biografer ”“ typisk store kæder ”“ der ikke får støtte.

– Det ryster mig, at EU går ind og blander sig i indre kulturelle anliggender, Vi har en meget god filmlov, som fungerer. Det skal EU ikke blande sig i, siger Jane Lykke, der er formand for Foreningen af Mindre og Mellemstore Biografer (FMMB).

Ændringen vil få alvorlige konsekvenser for mange af de 105 biografer, der er medlemmer af FMMB. Jane Lykke og arbejdsgruppe i FMMB forsøger i øjeblikket at få overblik over, hvad ændringerne vil få af konsekvenser. Hun gætter på, at det vil være alvorligt og lukningstruende for 20-30 biograferne i FMMB samt formentlig nogle af biograferne udenfor.

FMMB har to gange henvendt sig til Kulturministeriet og forsøgt at få udskudt høringsfristen, men hditil uden held. Og Jane Lykke har fået travlt i den sommerperioden, hvor de mange tusinder frivillige i de mindre og mellemstore biografer og FMMB plejer at holde sommerferie. Men advokatbistand er hun i gang med få set på hvad der skal gøres.

– Det handler om at mindske skaderne som følger af det her indgreb, siger hun og håber på, at politikerne vil vågne op og se, hvor meget det betyder for den store indsats de mindre biografer og i dag gør for borgerne og kulturlivet rundt om i landet ned børnefilmklubber, seniorfilmklubber og meget andet.

Folkebevægelsen mod EU opfordrer de danske politikere til at afværge EU’s trussel mod de små biografer:
– Regeringen bør udskyde sit forslag og foretage en grundig undersøgelse af forholdene, inden den træffer en endelig beslutning, siger Sven Skovmand, der er talsperson for Folkebevægelsen mod EU.
– Vi skal ikke lade EU bestemme over den danske filmlov.

Back To Top