fbpx Skip to content

EU og strejkeretten

Ved Per Sørensen, 3F Bygge, Jord og Miljøarbejdernes Fagforening

Et af de mest nødvendige våben i den nordiske arbejdsmarkedsmodel,
strejkeretten, har EU-Kommionen haft et ønske om at kunne styre, ved
et krav om anmeldelse og godkendelse af en strejke før den etbleres i
EU-landene. Dette krav har EU-Kommisionen lagt på hylde efter store
protester fra brede folkemasser i EU og EU-Parlamentet. Desværre har
protesterne fra den danske fagbevægelse været nærmest usynlige.

Nu kunne det se ud som, at EU-kommissionen ikke ønsker at have styr på
strejkevåbnet, hvem tror på det?? I forvejen har EU-systemet udstedt
mange direktiver inden for arbejdsmarked-social og velfærdsområderne.
Det er direktiver, som har skabt forringelser og fjernet
forhandlingsretten parterne imellem, også uden synlige protester fra
fagbevægelsen.

EU har i forvejen forringet strejkeretten, foreløbig i Sverige, hvor
svensk fagbevægelse måtte lide den tort at blive underkendt af
EU-domstolen (Laval-sagen) i at strejke mod et lettisk firma som
havde fået en enterprise for en svensk kommune. Ã…rsagen var, at hvis
et EU-firma kunne fremvise sit hjemlands overenskomst som værende
landsdækkende, så må strejkeretten ifølge EU ikke etableres. Det fik
svensk LO en stor bøde for.

Endnu må dansk fagbevægelse etableres blandt andet i Brønderslev og
Vejlegården, da deres gule såkaldte overenskomster ikke er
landsdækkende, men hvor længe varer det.

Situationen vil se ganske anderledes ud, hvis en dansk offentlig myndighed udliciterede en fuld enterprise, som i Laval, til et EU firma med en såkaldt hjemlands
overenskomst, og et dansk fagforbund etablerede strejke mod en sådan
arbejdsplads; hvad så LO? Er der nogen fornuftig tillidsmand i dette
land, som tror at dette er tilladt i Danmark og Ikke i Sverige? Den
senere tids forringelser af dagpengeperioden og bortfald af
efterlønsordningen er også relateret til EU-krav.

Til LO: Tag skyklapperne væk og forhold jer til EUs fortsatte
indblandinger. EU stopper ikke her.

Back To Top