fbpx Skip to content

EU og vismænd uenige om dansk økonomi

Den danske regering har lovet EU at stramme den økonomiske politik for at overholde euro-reglernes krav om, at budgetunderskuddet højst er på 3 pct. af bruttonationalproduktet (BNP). I år tegner der sig et underskud på 3,9 pct., hvorfor regeringen har planer om hårde økonomiske stramninger til næste år. Men det advarer de økonomiske vismænd imod.
”Den planlagte stramning af finanspolitikken er ikke særlig godt afstemt med konjunktursituationen. Både i år og til næste år bliver væksten i dansk økonomi meget svag”, siger overvismand og professor Hans Jørgen Whitta-Jacobsen i Berlingske i dag og tilføjer bl.a.:
”Ud fra et rent dansk synspunkt er den planlagte, kraftige opstramning af finanspolitikken næste år derfor ikke hensigtsmæssig”.
I dag er EU-Kommissionen så kommet med retningslinier for de 27 EU-landes økonomiske politik. Og Danmark opfordres til at fastholde sparelinien. Danmark skal implementere bubdgetstrategien som påtænkt, for at sikre en korrektion af det uforholdsmæssigt store underskud i 2013”, som det hedder ifølge DRs hjemmeside,

Læs mere om EU-Kommissionens kommentarer ”“ [klik her!->http://www.dr.dk/Nyheder/Politik/2012/05/30/124945.htm
]

Back To Top