fbpx Skip to content

EU’s medansvar for den irske krise

EUFAGLIGT.DK: [uddrag] Trojkaen – som lige nu dikterer vilkårene på det irske arbejdsmarked har været på en ti-dages inspkektionsrejse for at kontrollere, hvordan Irland lever op til vilkårene for dets lån.
Trojkaen består af repræsentanter fra EU-kommissionen, Valutafonden og den Europæiske Centralbank.
I forbindelse med besøget blev det aftalt med den nye irske regering at den lovfæstede mindsteløn skal genoprettes til de 8,65 euro, som den var før krisen. Det var EU som i forbindelse med hjælpepakken krævede mindstelønnen beskåret med en euro.
Kravet blev gennemført trods rasende protester fra fagbevægelsen. Den daværende regering forsikrede, at nedskæringen kun skulle gælde nyansatte. Men knap var loven vedtager før flere arbejdsgivere indførte den beskårne mindsteløn.
Det udløste en strejke og blokade blandt fem lettiske rengøringsassistenter på Davenport Hotel. En konflikt som blev symbolsk for kampen mode de trojkadikterede nedskæringer.
Den konflikt blev i sidste måned afgjort i arbejdsretten med en sejr. Det var ikke i orden at nedsætte de lettiske kvinders løn, og de fik tilkendt erstatning for deres tab under konflikten.

Tæt på grænsen
Irsk LO mødte også repræsentanterne for EU og den øvrige trojka på deres inspektionstur.
– Vi gjorde dem klart, at der er grænser for nedskæringspolitikken, og der er tæt på at være overskredet, siger Irsk LO’s generalsekretær, David Begg.
– De folk fra EU og Centralbanken som dikterer vilkårene for vores liv nu, er ikke uden medansvar for den irske krise, de er helle ikke udvildige aktører, når de beslutter, hvem der skal bære byrden ved nedskæringer, sagde han i en tale til de offentlige ansattes kongres i fredags.

(…)

Læs det hele hos Fagbevægelsen mod Unionen – klik her!

Back To Top