fbpx Skip to content

EU sagsøgt for prioritering af erhvervsinteresser

Sagen udspringer af en omdiskuteret og omfattende frihandelsaftale, som EU forsøger at forhandle på plads med Indien. Forsknings- og kampagnegruppen Corporate Europe Observatory (CEO), som står bag søgsmålet, ville i den forbindelse have adgang til en række dokumenter omkring EU’s handelsforbindelser med Indien. Med henvisning til, at en sådan offentliggørelse ville underminere EU’s internationale forbindelser blev en del af dokumenterne underlagt censur. Selvsamme dokumenter var imidlertid delt med store erhvervslobby grupper, som BusinessEurope og EFPIA (EU’s farmaceutindustris lobby gruppe).

Frihandelsaftalen med Indien afspejler klart problematikken i EU’s lydhørhed overfor erhvervslivets interesser, når det kommer til ulandsspørgsmål . Stridspunktet i forhandlingerne mellem Indien og EU har været en klausul omkring intellektuel ejendomsret. Denne klausul vil, ifølge CEO og Læger Uden Grænser, væsentligt forringe den offentlige sundhed grundet prisstigninger i medicin til behandlingen af AIDS, malaria og kræft. For farmaceutiske firmaer, som EFPIA taler på vegne af, kan det imidlertid betyde store summer, da det beskytter de store udefrakommende firmaer mod den billigere nationale, såkaldte, ‘generiske’ medicin. EU’s diskrimination mellem erhvervsinteresser og offentlighedens vil således have omfattende konsekvenser for Indiens befolkning.

På trods af en henvendelse fra 200 europæiske og indiske civilsamfundsorganisationer i december 2010, der med samlet stemme talte for en afbrydelse af forhandlingerne, tromler EU imidlertid videre og håber på en færdig aftale til juni. I stedet for at tilgodese befolkningens interesser, gennem åbenhed og demokratisk medbestemmelse, vejer erhvervsinteresserne tilsyneladende klart tungest.

Læs mere:
Corporate Europe Observatory http://www.corporateeurope.org/global-europe/content/2011/02/commission-sued-privileged-access

Læger Uden Grænser http://www.msfaccess.org/main/access-patents/free-trade-agreements/

Back To Top