fbpx Skip to content

EU sagsøgt for prioritering af erhvervsinteresser

Sagen udspringer af en omdiskuteret og omfattende frihandelsaftale, som EU forsøger at forhandle på plads med Indien. Forsknings- og kampagnegruppen Corporate Europe Observatory (CEO), som står bag søgsmålet, ville i den forbindelse have adgang til en række dokumenter omkring EU's handelsforbindelser med Indien. Med henvisning til, at en sådan offentliggørelse…

EU-retssag truer uddannelsesstøtten

EU-Kommissionen lagde den 18. december 2009 sag an ved EU-domstolen mod Holland (Nederlandene) for et traktatstridigt bopælskrav i forbindelse med uddannelsesstøtte til uddannelse i udlandet. Domstolen er for tiden i gang med den skriftlige behandling af sagen og når formentlig først til et egentligt retsmøde i slutningen af året. Kommissionen…

Tyske delstater i oprør mod EU-Domstolen

EUFAGLIGT.DK: [uddrag] EU-domstolens dom i den såkaldte ”Rüffertsag” har ikke fået de tyske delstater til at opgive kampen mod social dumping. Kun tre tyske delstater har opgivet krav til offentlige leverandører om at følge gældende lønvilkår, mens 10 af de 16 delstater i år har indført eller varslet lovgivning på…

EU-dom bombe under arbejdsmarkedspensioner

EUFAGLIGT.DK: [uddrag] EU-Domstolen har dømt Tyskland for traktatbrud, fordi den ikke har sendt pensionsordninger i udbud. Sagen var anlagt af EU-Kommissionen, fordi den mener, at landet overtræder udbudsreglerne ved at tillade, at de offentlige myndigheder indgår aftaler om arbejdsmarkedspensioner uden forudgående udbud. Pensionsselskaberne, som administrerer de danske overenskomster har foreløbig…

EF-domstolen underkender dansk lov mod rabatkuponer

Den 23. april 2009 og den 14. januar 2010 har EU-domstolen afsagt domme, der slår fast, at et generelt forbud mod salgsfremmende foran-staltninger er i strid med direktivet om urimelig handelspraksis. En dansk tværministeriel arbejdsgruppe bestående af Økonomi- og Erhvervsministeriet, Forbrugerombudsmanden, Justitsministeriet og Kulturministeriet har konkluderet, at EU dermed har…

LO-formand: Brug for social klausul i EU-forfatning

ARBEJDEREN.DK: [uddrag] Der er brug for at få slået fast, at arbejdernes faglige og sociale rettigheder står over varernes, kapitalens og arbejdskraftens frie bevægelighed i EU. Det indrømmede LO’s formand, Harald Børsting overfor omkring 100 deltagere på en konference om Lissabon-traktaten onsdag formiddag, arrangeret af LO, FTF og Akademikernes Centralorganisation…

Social dumping bliver valgtema i Sverige

EUFAGLIGT.DK: - Det havde været bedst uden Laval-loven, men det er fint at lavalspørgsmålet nu bliver et valgtema. Det tydeliggør alternativerne i svensk politik. For Byggnads er det uacceptabelt, at en regering, som siger den forsvarer den svenske model, gennemfører denne politik. Ikke engang EU-domstolen forlanger, at svensk lov skal…

Svensk Laval-lov vedtaget

EUFAGLIGT.DK: Onsdag vedtog den svenske rigsdag den såkaldte Laval-lov, som træder i kraft allerede 15. april. Dermed svækkes svensk fagbevægelses muligheder for at bekæmpe social dumping, det bliver i realiteten en frivillig sag for udenlandske virksomheder om de vil indgå kollektive overenskomster, mener svensk LO. Til det sidste forsøgte oppositionen…

KU forsvarer nu alle fire EU-undtagelser

På Konservativ Ungdoms landsråd den 6.-7. marts "blev Lasse Honoré Rasmussen (Odense KU) valgt som ny landsformand i KU, og afløste Rune Kristensen (Odense KU) på posten. Det var et landsråd, hvor KU sendte et klart signal om en stærk socialpolitik, at opjustere værnepligten og hvor skepticismen for EU blev…

EU-domme dikterer pensioner

To sager ved EU-domstolen er ved at bane vej for EU-landenes pensionsordninger for deres offentligt ansatte bliver harmoniseret og ikke mindst privatiseret, skriver dagbladet Arbejderen i dag. Det kan i sidste ende betyde, at vi i Danmark ikke kan opretholde de kollektive arbejdsmarkedspensioner, advarer Bente Sorgenfrey. Hun er formand for…

Back To Top