fbpx Skip to content

EU vil tage kontrollen over skat – ikke med min stemme

EU-kommissionen foreslår, at skattepolitik i EU fremover skal kunne afgøres ved flertal, så man ikke længere kan nedlægge veto. Det kan få store konsekvenser for Danmarks selvstædnige skattepolitik, skriver Rina Ronja Kari i sin blog.

Rina Ronja Kari i EU-Parlamentet i Bruxelles. Foto: Olivier Hansen

Af Rina Ronja Kari, medlem af EU-Parlamentet for Folkebevægelsen mod EU

Skattepolitik er fundamentet for vores velfærdssamfund – det fundament rykker EU nu ved. Man kan spørge sig selv, om der snart er noget EU ikke vil blande sig i?

EU-kommissionen vil fjerne vetoretten på skat. I et oplæg til debat om skattelovgivning foreslår EU-kommissionen at ændre måden skattelovgivning stemmes igennem på. Det vil betyde, at Danmark ikke kan nedlægge veto og sige fra, men nu skal følge flertallets afgørelser.

Det kan lyde meget teknisk eller ubetydeligt at ændre en procedure, men det vil have store konsekvenser for Danmarks mulighed for at have kontrol med egen skattelovgivning.

Hånd i hanke med dansk skattepolitik

I EU har vi meget forskellige skattesystemer, og derfor er det afgørende, at vi har vetoretten til at sige fra over for skatteforslag fra EU’s side.

Jeg har oplevet, hvad det betyder på andre områder, for eksempel på arbejdsmarkedsområdet, hvor der i dag er flertalsafgørelser i EU. Her oplever jeg, at vores arbejdsmarked kommer til kort, uanset hvor meget vi råber og skriger, og fortæller om konsekvenserne for Danmark.

For mig og Folkebevægelsen mod EU er det fuldstændig centralt:

De folkevalgte i Danmark skal fortsat have hånd i hanke med den skattepolitik, der bliver ført i vores land.

Tag magten tilbage

Hvis nogle lande ønsker at gå videre er det fint, og der kan for min skyld laves ‘en koalition af villige lande’, der selv ønsker at opgive endnu mere suverænitet og lave forkromede aftaler. Den klub vil jeg ikke være en del af – at opgive retten til at bestemme selv bliver ikke med min stemme.

I det øjeblik, at EU overtager dele af vores skattepolitik, vil vi som borgere miste kontrollen over hvilken skattepolitik, der skal gælde i vores samfund.

Skattesystemerne er så forskellige rundt i EU-landene, og netop derfor er vetoretten så vigtigt at beholde.

Kommissionen påstår, at det vil blive mere demokratisk at ændre praksis – jeg må sige, at min og kommissionens opfattelse af demokrati ligger meget langt fra hinanden. Jeg vil til enhver tid arbejde for at tage magten tilbage til Danmark på alle de områder, jeg kan komme til.

EU skal ikke have lov til at rykke ved fundamentet for vores land – vi skal have magten tilbage.

(Dette indlæg blev først bragt i Ekstra Bladet)

Back To Top