fbpx Skip to content

EU vil tvangs-liberalisere jernbanedriften

Kommissionens forslag har tre hovedelementer. For det første skal alt lige fra tekniske og lovgivningsmæssige standarder ensrettes, for det andet skal driften af selve banelegemerne adskilles fra togdriften og endelig skal togdriften tvangs-liberaliseres, så al passager-drift i de enkelte lande skal sættes i udbud.

Ifølge Kommissionen vil det føre til et samlet europæisk jernbanesystem, der både er mere effektivt, billigere og med bedre service.

Allerede før forslaget blev fremlagt var der dog kritik af Kommissionens tilgang og ikke mindst deres argumentation.

For så nyligt som den 11. april i år blev der afholdt en konference i EU-Parlamentet, hvor den fjerde jernbanepakke blev diskuteret.

På konferencen advarede journalisten Mikael Nyberg, forfatter til bogen ‘Det stora togrånåt’, imod konsekvenserne af Kommissionens forslag. I Sverige har man siden 80’erne gennemført en model for jernbanedriften i Sverige, der i store træk følger Kommissionens linje.

Ifølge Nyberg har konsekvenserne været dårligere sikkerhed, dårligere service og højere samlede udgifter til bane- og togdrift.

Kommissionens fjerde jernbanepakke er stadig på et meget tidligt stadie i lovgivningsprocessen i EU, så det er endnu uvist, hvorvidt forslaget bliver vedtaget eller hvilke ændringer, der eventuelt bliver lavet undervejs.

Back To Top