fbpx Skip to content

Europæisk aktionsdag: Ingen nedskæringer, mere vækst!

ETUC.ORG: Den Europæiske Faglige Samarbejdsorganisation (EFS eller ETUC, som er den engelske forkortelse) planlægger en europæisk aktionsdag onsdag den 29. september, hvor EUs finansministre mødes i Bruxelles.

”Da de europæiske regeringer tager fælles skridt til nedskæringer af de offentlige udgifter, herunder på job, løn og pension, mens den europæiske økonomi er skrøbelig og sårbar overfor fornyet recession, vil EFS mobilisere et kollektivt fagligt svar”, står der på EFS’ hjemmeside.

”Centralt i dette bliver en stor demonstration i Bruxelles, men EFS opfordrer de nationale medlemsorganisationer til størst mulig grad af handling i alle lande i EU. Dette kan omfatte protestaktioner, demonstrationer, møder med finansministre osv.”

Læs mere på EFS’ hjemmeside ”“ klik her!

Back To Top