fbpx Skip to content

Finanslovsaftale mod social dumping

Regeringen og Enhedslisten er blevet enige om at sætte 65 millioner kroner til at afsløre social dumping. Pengene skal gå til en massiv styrkelse af kontrollen med de udenlandske virksomheder og en langt tættere koordinering af myndighedernes arbejde. Politi og Skat kommer således til at indgå i Arbejdstilsynets udrykningsenheders indsats.
Herudover vil parterne arbejde videre med en lang række andre tiltag, bla. a. øgede beføjelser til Arbejdstilsynet til at idømme adminstrative bøder. Der kommer også en øget indsats mod ulovlig lastbilkørsel (det såkaldte cabotagekørsel). Endelig iværksætter forligspartierne et udvalgsarbejde, hvor arbejdsmarkedets parter inddrages i at drøfte andre konkrete løsninger, som for eks. indførelse af ID-kort, skiltning på byggepladser m.m.
”Der kommer mange dygtige udenlandske virksomheder og medarbejdere til Danmark hvert år og udfører et godt stykke arbejde. Men desværre oplever vi også, at ikke alle medarbejdere sikres ordentlige og forsvarlige arbejdsvilkår. I over 100 år har vi kæmpet for ordentlige vilkår i Danmark. Dem skal vi værne om. Samtidig skal vi også sikre, at dansk erhvervsliv ikke er genstand for unfair konkurrence fra virksomheder, der ikke spiller efter reglerne. Derfor er jeg utrolig glad for den aftale, vi i dag har indgået med Enhedslisten.”, siger beskæftigelsesminister Mette Frederiksen (S).
“Det er ikke rimeligt, at der er udenlandske virksomheder i Danmark, der snyder på vægten i forhold til lønninger og arbejdsforhold. Der går tusindvis af danske håndværkere arbejdsløse, fordi der er nogle arbejdsgivere der ser en fidus i at importere underbetalt arbejdskraft under kummerlige vilkår”, siger Enhedslistens ordfører for social dumping, Finn Sørensen og tilføjer:
“Den her aftale betyder at der kommer flere kontrolbesøg på arbejdspladserne, og bedre samarbejde mellem myndighederne ”“ arbejdstilsyn, SKAT og politi. Det vil kunne mærkes i byggeriet, på villavejene, i landbruget og i servicefag.”
Direktør for Dansk Byggeri Lars Storr-Hansen hilser aftalen velkommen fremgår det af udtalelser i pressen:
”Hidtil har det været et stort problem, at myndighederneikke har koordineret deres indsats, og politiet ikke har prioriteret indsatsen”, siger Lars Storr-Hansen, som peger på, at problemet med underbetalt udenlandsk arbejdskraft især er udbredt på villavejene i Nordsjælland.

Nej til social protokol og indsats i EU
– Vi ville også gerne have regeringen at forpligte sig til at arbejde for en social protokol til EU-traktaten og de forslag til effektiv indsats i EU mod social dumping, som LO og FTF i Danmark ønsker og det europæiske LO ”“ EFS ”“ kræver. Men det afviste regeringen blankt, fortæller Finn Sørensen og tilføjer:
– Vi foreslog så, at der blev gennemført undersøgelser af, om der er EU-regler, som står i vejen for en effektiv indsats mod social dumping i EU. Og hvis der sådanne regler, at der så arbejdes for ændringer af dem. Det ville regeringen desværre heller ikke være med til.

Back To Top