fbpx Skip to content

Sverige: S vil slås for social protokol

EUFAGLIGT.DK: [uddrag] Svensk LO og det svenske socialdemokrati har indgået en aftale, som forpligter partiet til at arbejde for en social protokol i EU næste gang EU-traktaten skal ændres. Det skriver netavisen Arbetet.se. Kravet om en social protokol har i flere år været højt på den Europæiske Faglige Sammenslutnings dagsorden,…

Sverige: S skærper tonen overfor EU

EUFAGLIGT.DK: [uddrag] Svensk LO har længe været kritisk overfor både EU’s krisepolitik og EU-domstolens indblanding i den svenske fagbevægelses ret til at konflikte for lige vilkår. Nu følger det svenske Socialdemokrati trop. På sin kongres i sidste uge vedtog partiet en såkaldt ”fremtidskontrakt” med vælgerne, som angiver partiets hovedprioriteter op…

Finanslovsaftale mod social dumping

Regeringen og Enhedslisten er blevet enige om at sætte 65 millioner kroner til at afsløre social dumping. Pengene skal gå til en massiv styrkelse af kontrollen med de udenlandske virksomheder og en langt tættere koordinering af myndighedernes arbejde. Politi og Skat kommer således til at indgå i Arbejdstilsynets udrykningsenheders indsats.…

Klart nej til danske kroner i EU-bankpakke

EU har planer om nye statsgarantier til europæiske banker, der er komme i uføre. En arbejdsgruppe under Kommissionen, centralbanken (ECB) og EU's finanstilsyn og investeringsbank (hhv. EBA og EIB) foreslår fire modeller, hvor to af dem tager udgangspunkt i, at EU's medlemslande skal betale til en fælles EU-fond, der skal…

Så er det nu!

Af Per Sørensen, murersvend Markér kravet om en social protokol ved ministerrådsmødet i Horsens 23.-25. april 2012 Så er det nu, at vi fra faglig side skal kræve overfor den nye regering, når den til januar overtager EU-formandsskabet, at vi får indført den juridisk bindende sociale protokol. Vi kræver, at…

Back To Top