fbpx Skip to content

Grundlovsdag 2012: Folketinget kunne have fulgt grundloven med traktatafstemning

I København, Hillerød, Odense, Esbjerg, Århus, Aalborg og ved Borbjerg Mølle går talere til angreb på Folketingets nylige vedtagelse af euro-traktaten ”“ EU’s såkaldte finanspagt ”“ når Folkebevægelsen mod EU fejrer grundlovsdag.

Søren Søndergaard i København og Hillerød:
– Helt i overensstemmelse med Grundloven kunne EU-flertallet i Folketinget have sendt finanspagten til folkeafstemning i Danmark præcis som i Irland. Hvis de altså ville. Men det vil de ikke. Den radikale økonomiminister, Margrethe Vestager, begrundede sin afvisning af en folkeafstemning på følgende måde: ”Det er vigtigt og rigtigt i et repræsentativt demokrati, at vi også tager ansvaret for at stemme. Så har vælgerne det at tage stilling til, næste gang vi går til valg”, siger Folkebevægelsens EU-parlamentariker Søren Søndergaard i sin grundlovstale på Gammel Torv i København og i Hillerød
– Hvis ikke det var så alvorligt, så er det næsten til at dø af grin over. Det er den samme Vestager, som for mindre end ét år siden, krævede en folkeafstemning om ”¦ den københavnske betalingsring! ”Der er jo ingen, der ved, om en betalingsring er en del af løsningen. Men det er et bud. Og derfor giver det god mening at spørge folk”, sagde hun dengang. Betalingsringen, dén synes den EU-begejstrede radikale leder, at befolkningen skal stemme om. Men finanspagten, som lægger snævre rammer om dansk økonomi; som tillader EU at diktere uformningen af dansk lovgivning; som kan medføre store bøder ”¦ og som vi i øvrigt ikke aner, om vi kan komme ud af ”“ dén afgørelse skal den danske befolkning bare holde snuden helt væk fra, hedder det i Søren Søndergaards grundlovstale, som konstaterer:
– Der er god grund til at bruge Grundlovsdagen til at sige ja til mere demokrati, når det gælder store afgørelser om EU’s fremtid.

Tidl. MEP Sven Skovmand i Århus
– Vi holder i år Grundlovsdagen på et bemærkelsesværdigt tidspunkt. For blot en uge siden, den 31. maj, sagde Folketinget ja til EU’s finanspagt, der vil flytte de økonomiske beslutninger fra det danske Folketing til EU ”“ en tanke, der er i strid med alt hvad Grundloven står for. Og om blot ti dage skal Østre Landsret afsige dom over, hvorvidt vedtagelsen af Lissabon-traktaten er sket på en korrekt måde, siger tidl. MEP Sven Skovmand i Århus..
– Det er betegnende, at Grundloven, som tidligere blev betragtet som en selvfølge, nu skal gøres til genstand for juridiske fortolkninger, og at Domstolene er blevet vælgernes eneste beskytter, bemærker Sven Skovmand, som er medlem af Folkebevægelsens landsledelse..

Talsperson Rina Ronja Kari i København
Rina Ronja Kari, som er talsperson for Folkebevægelsen, beklager, at grundloven tilsyneladende ikke er skrevet så klart, at regeringer kan få sig til at afgive suverænitet uden en folkeafstemning:
– Vi bruger ofte grundlovsdag på at sige noget pænt om den danske grundlov, men i dag er ikke dagen for ros. For under en uge siden vedtog Folketinget EUs finanspagt, på trods af folkelige protester og på trods af, at finanspagten overdrager markant magt til EU. Grundloven bør skrives mere klart, så den bedre beskytter befolkningen mod politikernes arrogance! Det er naturligvis ikke en undskyldning for politikkerne, der burde have respekt nok for demokratiet til at de som minimum spørg befolkningen før de overdrager magten over vores økonomiske politik, siger Rina Ronja Kari, som taler i morgen på Gammel Torv i København.

Talsperson Johanne Langdal Kristiansen i Esbjerg

og talsperson Jørgen Grøn ved Borbjerg Mølle

Folkebevægelsens to andre talspersoner taler i henholdsvis Esbjerg og ved Borbjerg Mølle. De stiller stort spørgsmålstegn ved den konklusionen, som regeringens jurister er kommet med angående folkeafstemning om finanspagten.
– Justitsministeriets jurister har vurderet, at der ikke er tale om afgivelse af selvstændighed, ved at tilslutte sig traktaten. Udover, at man kan stille spørgsmålstegn ved deres vurdering ændrer det rent juridiske ikke ved det store demokratiske problem, der ligger ud, at danskerne, at vi, har sagt nej til Euroen og dermed også til deltagelse, siger Johanne Langdal Kristiansen i Strandbyparken i Esbjerg.
Og ved Borbjerg Mølle konstaterer Jørgen Grøn at:
– EU sætter den danske grundlov under pres. Statens jurister og politikerne gang på gang forsøger at “bøje” grundlovens bestemmelser for at undgå folkeafstemninger.

Thorkil Sohn i Esbjerg
Medlem af Folkebevægelsens landsledelse Thorkil Sohn sætter i sin grundlovstale fokus på konsekvenserne for folkestyret af den generelle udvikling i EU:
– EU er ikke længere et forpligtende samarbejde mellem folk og lande ”“ det har udviklet sig til et forsøg på sammenslutning. Trods ligheden i ordlyd er samarbejde og sammenslutning to modsatte ting. Vi nærmer os derfor det punkt, hvor vor selvstændighed og vort folkestyre er solgt for en ”plads ved bordet”. Allerede nu skønnes det, at langt over halvdelen af dansk lovgivning direkte eller indirekte er dikteret af EU. Vi er ikke tjent med at bytte Danmark selvstændighed og vort folkestyre med 3-4 procents indflydelse på, hvad der sker i hele Europa.

Se mere om hvem der taler hvor nederst!

Ønskes yderligere oplysninger, så kontakt:
Søren Søndergaard, medlem af EU-parlamentet for Folkebevægelsen mod EU, på telefon 40 45 38 49 / e-mail: soren@folkebevaegelsen.dk
Rina Ronja Kari, talsperson for Folkebevægelsen mod EU, på telefon 26 70 18 16 / email: rina@folkebevaegelsen.dk
Johanne Langdal Kristiansen, talsperson for Folkebevægelsen mod EU, på telefon 61 60 05 85 / email: johanne@folkebevaegelsen.dk
Jørgen Grøn, talsperson for Folkebevægelsen mod EU, på telefon 98 62 18 14 / email: jg@sjostrup.dk
Sven Skovmand, medlem af landsledelsen i Folkebevægelsen mod EU, på telefon 97 49 54 07 / email: sven@samtid.dk
Thorkil Sohn, medlem af landsledelsen i Folkebevægelsen mod EU, på telefon 2926 2307 / email: thorkil.sohn@mail.dk
Ib Roslund, informationschef for Folkebevægelsen mod EU, på mobil 20 16 65 67 / ib@folkebevaegelsen.dk
Folkebevægelsen mod EU, Tordenskjoldsgade 21, st.th., 1055 Kbh. K. Tlf. 35 36 37 40

København – Gammeltorv kl. 13.30-17.00
Talere: MEP Søren Søndergaard fra Folkebevægelsen, talsperson Rina Ronja Kari fra Folkebevægelsen, formand for Retspolitisk Forening og tidl. MF (V og R) Bjørn Elmquist, folketingskandidat (K) og tidl. KU-formand Rune Kristensen, forkvinde for tænketanken NyAgenda Drude Dahlerup og økonomiprofessor Jesper Jespersen. Musik ved Arne Würgler, Annika Hoydal samt KunTakt & MC Einar. Arr.: Folkebevægelsen mod EU Københavnsudvalget.

Hillerød – 3Fs lokaler, Milnersveh 41D kl. 14.00-17.00
Talere: MEP Søren Søndergaard fra Folkebevægelsen og formand for 3F Frederiksborg Tue Tortzen. Musik: bo A. Arr.: Folkebevægelsen mod EU i Nordsjælland

Odense – Amfiscenen, Brandts Klædefabrik kl. 14.30-16.30
Talere: Helene Bank fra Alliancen for Velferdsstaten (Norge), professor i statskundskab Tim Knudsen og EU-ordfører Nikolaj Willumsen fra Enhedslisten. Musik: Ida Marie Petersen, Morten Øberg, Jens Petersen og Kim Mikkelsen.Arr.: Folkebevægelsen mod EU og Frit Norden

Esbjerg – Strandbyparken k. 14.00-17.00
Talere: Talsperson for Folkebevægelsen Johanne Langdal Kristiansen og medlem af Folkebevægelsens landsledelse Thorkil Sohn. Underholdning: Valther Mathiasen og Jan Iversen. Arr.: Folkebevægelsen mod EU Esbjerg komiteen

Århus – Ferdinandspladsen i Risskov kl. 13.00-15.00
Talere: MF Nikolaj Villumsen (EL) og Sven Skovmand fra Folkebevægelsen. Arr.: Folkebevægelsen mod EU Århus komiteen

Aalborg – Egholm Skole kl. 14.00-17.00
Taler: Forbundsformand Dennis Kristensen (FOA). Plakatudstiling. Musik: Schwampis Venner. Arr.: Folkebevægelsen mod EU

Borbjerg Mølle – Borbjerg Mølle, Møllevej 3 ved Holstebro kl. 14.00-17.00
Talere: Ib Christensen, tidl. medl.af parlamentet og Jørgen Grøn talsperson for Folkebevægelsen mod EU. Arr.: Folkebevægelsen mod EU – Midt- & Vestjyder mod EU og Retsforbundet i Midtjylland

Back To Top