fbpx Skip to content

Grundlovsdag: Fokus på kvinders valgret og EU

Af Thorkil Sohn

Grundlovsmødet på Borbjerg Mølle ved Holstebro havde i år to talere med hvert sit tema, idet vi først fejrede 100-året for kvindernes valgret og derefter tog fat på forholdet mellem Danmark og EU.

Først talte Inge-Marie Tryde Martensen fra foreningen Demokratisk Norden, der er medlem af Folkebevægelsen. Inge-Marie har også været kandidat til EU-parlamentet.

Inge-Marie gennemgik udviklingen og talte herefter bl.a. om forskellen på ligeret og fuldstændig ligestilling, f.eks. tvungen kønskvotering o. lign. og påviste, hvorledes det sidste kan føre til overgreb på ligeretten – der er det helt centrale og afgørende.

Hun kom i den forbindelse med eksempler fra Bibelen og litteraturen (hvilket i parentes bemærket var ikke blot tankevækkende; men også særdeles underholdende).

Herefter talte Thorkil Sohn, der ligeledes har været kandidat til EU-parlamentet for Folkebevægelsen. Thorkil mente, at udviklingen i EU udgør en trussel mod Danmarks århundredegamle selvstændighed og vort folkestyre.

Og at EU-tilhængernes løfter om, at EU skaber fred og velstand kan vise sig at være luftkasteller. Han kom til sidst ind på forskellen mellem samarbejde og sammenslutning – som trods ligheden i ordlyden efter talerens mening er hinandens modsætninger.

Efter kaffen var der en livlig debat og deltagerne sang med på nogle af vore gode, gamle sange, f.eks. ”Danmark for folket” og ”Det haver så nyligen regnet”.

Alt i alt et folkeligt møde, der beskæftigede sig med grundlæggende problemer – hævet over partiskel og valgkamp.

Talerne kan fås ved henvendelse på thorkil.sohn@mail.dk eller tlf. 9749-5407.

Back To Top