fbpx skip to Main Content

Fair folkeafsteming om retsforbeholdet tak

Det er ikke ofte, at folk med forskellige partipolitiske holdninger ”“ fra rød og blå blok samt Folkebevægelsen mod EU ”“ går sammen om politiske initiativer før et folketingsvalg.

Men her er et af slagsen. Det er skrevet af:

Lave. K. Broch (1.suppleant til EU-parlamentet for Folkebevægelsen mod EU), Jacob Fuglsang, (folketingskandidat for Alternativet), Rune Kristensen (folketingskandidat for Det Konservative Folkeparti), Rune Lund (folketingskandidat for Enhedslisten), Erik Høgh-Sørensen (folketingskandidat for DF), Sanne Rubinke (folketingskandidat for SF), Tommy Højegaard (folketingskandidat for Liberal Alliance), Bjarne Hartung Kirkegaard (folketingskandidat for KristenDemokraterne) og Ditte Staun (byrådsmedlem i Skive for Radikale Venstre).

Bragt i Politiken søndag den 14. juni.

””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””

Fem betingelser for en fair folkeafstemning om retsforebeholdet

Vi har forskellige partipolitiske holdninger, men vi støtter alle det levende demokrati.

Demokrati er ikke kun et spørgsmål om at få lov til at stemme i et valg eller en folkeafstemning. Demokrati drejer sig f.eks. også om der er tid til debat, at borgerne har adgang til nødvendige informationer om det emne, der stemmes om, at staten ikke favoriserer den ene part, og at borgere ikke udelukkes fra at stemme.

Efter folketingsvalget og senest i starten af 2016 skal vi til stemmeurnerne igen. Denne gang skal vi tage stilling til, om Danmark skal afskaffe retsforbeholdet i EU.

Vi er på trods af vores partipolitiske uenigheder enige om, at vi skal have en fair folkeafstemning. Vi har derfor opstillet fem betingelser, som vi vil kæmpe for uanset hvilken regering, der får magten.

For det første skal der være tid nok til en grundig debat. Det betyder for os, at der skal være mindst tre måneder fra den dag, hvor folketinget vedtager, at der skal være folkeafstemning til den dag, hvor afstemningen afholdes.

For det andet skal offentlighedsloven ikke bruges til at begrænse offentligheden fra at få informationer om EU’s retspolitik og retsforbeholdet. Vi kræver, at alle analyser og dokumenter, som udarbejdes af centraladministrationen på disse områder, bliver offentlige.

For det tredje skal offentlige embedsmænd ikke deltage i aktiviteter, som udelukkende kan gavne den ene part i afstemningen. Dette betyder for os, at der ikke kan udarbejdes politisk bestillingsarbejde for den siddende regering.

For det fjerde bør offentlige oplysningsmidler fordeles lige mellem ja- og nej-siden.

For det femte bør borgere på Færøerne og Grønland have ret til at stemme i denne afstemning, da retspolitikken i høj grad er et rigsanliggende, og det derfor også er deres suverænitet, der stemmes om.

Ja til en fair folkeafstemning om retsforbeholdet.

Ja til det levende folkestyre!

Back To Top