fbpx Skip to content

Højesteret åbner for nye konflikter med EU

Højesteret har i dag stadfæstet Landsrettens afgørelse i sagen om, hvorvidt Lissabon-traktaten burde havde været behandlet efter grundlovens paragraf 20 og sendt til folkeafstemning. Dommen frifinder regeringen, men kommer med en række begrundelser, som sagsøgerne finder interessante. Det samme gør Folkebevægelsen mod EU.

– Højesterets dom er forventelig på grund af de omfattende konsekvenser, det havde fået, hvis sagsøgerne fik ret. Men frifindelsen er politisk beklagelig, da Lissabon-traktaten afgav dansk suverænitet på en lang række områder, hvor vi mistede vetoretten. Alene derfor burde den ubetinget have været sendt til folkeafstemning, udtaler Søren Søndergaard, medlem af EU-parlamentet for Folkebevægelsen mod EU.

– Men Højesterets begrundelser er interessante. De løfter en klar løftet pegefinger overfor regeringen og pålægger den pligt til at afvise suverænitetsafgivelser. Det åbner op for, at der må sættes hegnspæle op overfor EU fremover.

Ønskes yderligere oplysninger eller kommentarer, så kontakt:
Søren Søndergaard, medlem af EU-parlamentet for Folkebevægelsen mod EU, på mobiltelefon 40 45 38 49 / e-mail: soren@folkebevaegelsen.dk
Ib Roslund, informationschef for Folkebevægelsen mod EU, på mobil 20 16 65 67 / ib@folkebevaegelsen.dk
Folkebevægelsen mod EU, Tordenskjoldsgade 21, st.th., 1055 Kbh. K. Tlf. 35 36 37 40

Back To Top