fbpx Skip to content

Højesteretsdom i Lissabon-sagen 20. februar

Onsdag den 20. februar kl. 12.00 afsiger Højesteret den endelige dom i grundlovssagen om Lissabon-traktaten.

Modparterne i grundlovssagen om Lissabon-traktaten – 30 borgere imod regeringen – har nu talt deres sidste ord i Højesteret før dommen. De 30 sagsøgere/appellanter suppleret af Folkeafstemningskomite2010s ”intervention” i sagen med støtte i 2504 andre borgere som ”biintervenienter”.

Professor Ole Krarup fik det sidste ord i Højesteret og udtalte, at:

”Den dom Højesteret skal afsige, er en retshistorisk dom, fordi spørgsmålet om hvad der nødvendiggør at man skal følge grundlovens § 20, aldrig før har været prøvet i dansk ret. Højesterets dom må endvidere imødeses i spænding og med stor interesse, fordi dommen ikke alene kan få betydning for fremtidig anvendelsen af § 20, men også for befolkningen og det danske demokrati”.

Oprindelig stævnede sagsøgerne (i 2008) statsminister Fogh Rasmussen og udenrigsminister Per Stig Møller for grundlovsbrud. Derefter arvede Løkke Rasmussen-regeringen sagen. Og nu er sagen gået i arv til S-R-SF-regeringen, dvs. til statsminister Helle Thorning Smidt og udenrigsminister Villy Søvndal.
Nu skal Højesteret varetage sin rolle landets højeste domstol, uafhængigt i forhold til den lovgivende (folketinget) og den udøvende (regeringen) magt i en sag, hvor Danmarks forhold til EU er i spil.

Ved Højesterets 350 års jubilæum udtalte Højesterets præsident Børge Dahls i sin tale på Københavns Universitet den 14. februar 2011 bl.a., at
”Højesteret har et særligt ansvar for en retsudvikling, der er forankret i dansk retstradition”, og at den ”skal ikke være mere dynamisk end godt er” (s.9-10)
Og i forlængelse af hans ord om de berømte grundlovssager – Tvind- og Maastricht-sagerne – bemærkede præsidenten, at det er ”åbenbart, at Grundloven sætter grænser for lovgiver, som Højesteret står vagt ved” (s.11-12)
Endelig sagde Børge Dahl, at ”Højesterets grundlovsprøvelse er indgående, når det gælder, men sker i alle tilfælde uden nogen som helst form for politisering helt i overensstemmelse med dansk forfatningstradition for grundlovsfortolkning”.


Læs mere om sagen på www.lissabonsagen.dk

Back To Top