fbpx Skip to content

Ingen grund til at afskaffe undtagelser

I dag onsdag formiddag den 25. november har statsminister Lars Løkke Rasmussen indkaldt formændene for Folketingets partier til et lukket møde om de danske EU-undtagelser, som regeringen og EU-begejstrede politikere ønsker afskaffet. Folkebevægelsen mod EU har skrevet til statsministeren og opfordret ham til at invitere Folkebevægelsen med. Lars Løkke Rasmussens svar var nej. Det var kun for Folketingets partier.

– Vi håbede på, at tidligere tiders lukkethed overfor den tværpolitiske EU-modstand var slut, da Løkke Rasmussens forgænger inviterede os med til forhandlinger i august 2005 efter det franske og hollandske nej til EU-forfatningen. Vi tog tilsyneladende fejl, udtaler Rina Ronja Kari, som er talsperson for Folkebevægelsen mod EU.

– Folkebevægelsen ser ingen grund til afskaffelse af undtagelserne og derfor heller ikke noget behov for folkeafstemninger om dem. Men skal danskerne igen stemme om dem, så bør det ske på fair og demokratiske præmisser. Det betyder blandt andet, at vi skal have mindst tre måneders varsel, at skattekroner til valgkampen skal fordeles ligeligt mellem ja- og nej-siden og at regeringen ikke misbruger embedsfolk i deres ja-kampagne, som det er sket ved tidligere EU-afstemninger.


Ønsker I yderligere oplysninger, kan I kontakte:
Rina Ronja Kari, talsperson for Folkebevægelsen mod EU, på mobiltelefon 26 70 18 16 / e-mail: rina@folkebevaegelsen.dk
Ib Roslund, informationschef for Folkebevægelsen mod EU, på mobil 20 16 65 67 / ib@folkebevaegelsen.dk.
Folkebevægelsen mod EU, Tordenskjoldsgade 21, st.th., 1055 København K

Læs mere på Folkebevægelsens hjemmeside ”“ www.folkebevaegelsen.dk
Om brevvekslingen med statsminister Lars Løkke Rasmussen

Folkebevægelsens brev
3. november skrev Jesper Morville et brev til statsminister Lars Løkke Rasmussen, hvori der bl.a. stod
“Folkebevægelsen mod EU vil meget gerne inviteres med til disse drøftelser, da vi gerne vil diskutere såvel situationen omkring forbeholdene som omstændigheder omkring even­tuelle folkeafstemninger, selvom vi som udgangspunkt ikke ser behov for dem”.

Folkebevægelsen vil gerne have mulighed for at “bidrage til, at udviklingen af dansk europapolitik sker på baggrund af en åben og demokratisk beslutningsproces.”

Statsministerens svar
Den 10. november svarede statsminister Lars Løkke Rasmussen i et brev, hvor han bl.a. skrev:
“Som jeg og regeringen gentagne gange har tilkendegivet offentligt, er bred parlamentarisk opbakning fra partierne i Folketinget en afgørende forudsætning for en folkeafstemning om de danske EU-undtagelser. Jeg har i det lys besluttet at invitere lederne af samtlige af Folketingets partier med til drøftelsen om EU-undtagelserne den 25. november 2009. Da Folkebevægelsen mod EU ikke er valgt til Folketinget, finder jeg det ikke rigtigt, at Folkebevægelsen – eller andre organisationer, der ikke er repræsenteret i Folketinget – deltager i det planlagte møde den 25. november 2009.”

Back To Top