fbpx Skip to content

Norge fastholder overenskomster på offentligt udbud

EUFAGLIGT.DK: I sommers stillede overvågningsorganet for EØS-aftalen, ESA spørgsmålstegn ved, om den norske stat og de norske kommuner kan kræve norsk løn for dem, som arbejder på offentlige byggeopgaver.
ESA mener, at de norske krav er for skrappe overfor leverandører til den offentlige sektor. Men i et svar til ESA fastholder den rød-grønne regering kravene. I brevet peger regeringen på, at den offentlige sektor må gå foran og være model for andre bygherrer.

EØS
Norge har sammen med andre lande en aftale med EU om frihandel, den såkaldte EØS aftale, som forpligter landene til at følge spillereglerne i det indre marked.
EØS har sin eget paralelsystem til EU, som overvåger at landene følger det indre markeds regler, ESA.
ESA kan i sidst ende rejse en sag mod Norge ved EØS egen domstol, som er en slags lillebror til EF-domstolen

Konflikten mellem ESA – og bag dem EU – handler om en ny forskrift, som Norge indførte i december sidste år, som skærpede kravene.
Forskriften fastslår kort sagt, at ansatte som arbejder for virksomheder med opgaver for det offentlige skal have norske løn- og arbejdsvilkår. Forordningen er den norske måde at leve op til ILO- konvention 94, som netop handler om, at offentlige myndigheder skal sikre at udbudte opgaver aflønnes på niveau med sædvanlige lønninger i området eller faget.
Danmark har også tiltrådt konventionen, og staten stiller i princippet det sammen krav, men i modsætning til i Norge har den danske regering begrænset sin implementering af konventionen til en anbefaling til kommunerne, som de ikke er forpligtet til at følge.

Læs hele artiklen på Fagbevægelsen mod Unionens hjemmeside – klik her!

Back To Top