fbpx Skip to content

Ingen ved rigtigt, hvor meget EU bestemmer i Danmark

08/07/2021
Foto: Pixabay
Foto: Pixabay

Af Thorkil Sohn
Medlem af Folkebevægelsen mod EU’s landsledelse

Cepos (en såkaldt ”borgerlig-liberal” tænketank) mener, at det er mellem 50 til 60 procent af vore love, der kommer fra EU. Noget lignende når Tænketanken Europa (stiftet af blandt andet Dansk Industri) frem til, nemlig 58 procent af lovene. Begge tal er nogle år gamle.

Jeg har derfor kigget lidt på det og prøver at belyse sagen fra en anden vinkel.

Over 40.000 EU-love og 15.000 EU-domme

Ifølge Folketingets EU-oplysning, er der på nuværende tidspunkt over 40.000 EU-love, som EU’s institutioner har vedtaget.

Derudover findes der over 15.000 domme fra EU-Domstolen og et ukendt antal EU-standarder for vare- og tjenesteydelser med mere.

Dimiter Toshkov, der er professor ved Institut for offentlig politik ved Leiden Universitetet i Holland skriver, at EU, siden det blev etableret som EF, har lavet mere end 100.000 love og regler.

Lovgivning med vokseværk

Jeg begyndte at læse jura i 1970 (altså før EU fik indflydelse på dansk lovgivning). Da fyldte Karnovs lovsamling (næsten samtlige danske love og bekendtgørelser plus kommentarer) to bind. Det var altså dengang nok til at styre vort kære gamle land.

Nu skal det retfærdigvis siges, at målinger på antal love og antal sider ikke nødvendigvis er ensbetydende med, hvordan indflydelsen fra EU er i praksis. Den kan være både højere og lavere end tallene angiver, men den er i al fald meget betydelig.

Stigende forbrugspriser

Det skal til slut anføres, at CEPOS i en anden rapport fra 2018 med udgangspunkt i blandt andet amerikansk forskning fremfører, at en ti procents stigning i mængden af love og regler øger forbrugerpriserne med 0,7 procent.

Samtidig kommer rapporten med et eksempel på, at flere regler har en tendens til at ændre indkomstfordelingen, så de ti procent i toppen med de højeste indkomster kommer til at tjene mere.

Ifølge CEOPS er lovmængden i Danmark over de sidste 30 år (ikke mindst på grund af EU) øget med fire procent om året, hvilket således – hvis de ovennævnte tal holder stik – har øget forbrugerpriserne med cirka ni procent.

Back To Top