fbpx Skip to content

Intet behov for EU

Bragt i Børsen


MF Kim Andersen (V) skriver i Børsen den 1. august, at vi »skal passe på med ikke kun at se ud til enden af vores egen næsetip«, Og det er helt rigtigt. Men Danmark indgår ikke blot i en europæisk sammenhæng. Vil vi tjene vores interesser bedst, må udsynet være globalt.

Tager vi de globale briller på næsetippen, vil vi hurtigt se, at EU og eurozonen begrænser. Vi kan se, at verden udenfor EU’s både håndfaste og knapt så synlige grænser i flere tilfælde klarer sig bedre i den aktuelle økonomiske krise – og samtidig påtager sig et globalt ansvar. I vores eget nabolag gælder det ikke mindst Norge, som har valgt et godt naboskab med EU og en aktiv udenrigspolitik med globalt sigte. Det gælder også Sverige, som har valgt at beholde den svenske krone og dermed selvstændig penge- og finanspolitik.

Foruden de begrænsninger, tab af finanspolitisk frihed og sanktioner, der ligger i den netop vedtagne »six-pack« af EU-lovgivning, taber vi adskillige milliarder kroner direkte på medlemskabet hvert år. Dertil kommer de barrierer for global frihandel, som EU’s handels- og udenrigspolitik udgør. Til skade for dansk økonomi, og endnu værre til skade for især de fattige lande, som udsættes for konkurrenceforvridning og protektionisme. Hverken de eller vi har brug for EU.

Back To Top