fbpx Skip to content

Kræv salmonella-løsning nu!

23. marts udsendte fjerkræsbrancheorganisationen De Fri Producenter et nyhedsbrev med overskriften ”De frie Producenter bakker op omkring Søren Søndergaard MEP”. Opbakningen gælder Søren Søndergaards opfordring til fødevareminister Henrik Høgh om at slå i bordet og kræve en salmonella-undtagelse for fjerkræ nu. Det hænger sammen med, at EUs fødevaremyndighed har fastslået, at der er 0 pct. salmonella i danske slagtekyllinger, mens der fortsat er salmonella i over 15 pct. af kyllinger i EU-landene samlet set.
Fødevareministeren var blandt modtagerne af nyhedsbrevet fra De Frie Producenter. Han mødtes samme dag med EU-kommissær for sundhed og forbrugerpolitik John Dalli, drøftede emnet. Efterfølgende sendte Henrik Høgh en sms til De Frie Producenter med beskeden ” Jeg har idag bedt om en løsning ved en samtale med den relevante kommisær”.

– Det er naturligvis godt, at fødevareministeren nu har bedt EU-Kommissionen om en løsning. Men det bad regeringen jo allerede om for over to år siden, konstaterer Søren Søndergaard, medlem af EU-parlamentet for Folkebevægelsen mod EU.

Efter pres fra bl.a. Folkebevægelsen mod EU sendte regeringen nemlig en ansøgning om særstatus på salmonella-området 1. oktober 2007.

– Henrik Høghs sms giver desværre ikke indtryk af, at en konkret løsning er på vej. Spørgsmålet er: Hvor længe vi skal vente? Hvor mange flere skal blive syge ”“ og i værste fald dø ”“ af salmonella fra importerede kyllinger?

– Folkebevægelsen opfordrer på det kraftigste regeringen og Folketinget til at tage forskud på salmonella-undtagelsen og indføre stop for import af salmonella-inficeret fjerkræskød med øjeblikkelig virkning.

Læs mere på De Frie Producenters hjemmeside – klik her!

Ønsker I yderligere oplysninger, kan I kontakte:
Søren Søndergaard, medlem af EU-parlamentet for Folkebevægelsen mod EU, på mobiltelefon 40 45 38 49 / e-mail: soren@folkebevaegelsen.dk
Ib Roslund, informationschef for Folkebevægelsen mod EU, på mobil 20 16 65 67 / [ib@folkebevaegelsen.dk
->mailto:ib@folkebevaegelsen.dk] Folkebevægelsen mod EU, Tordenskjoldsgade 21, st.th., 1055 Kbh. K

Læs mere på Folkebevægelsens hjemmeside ”“ www.folkebevaegelsen.dk

Back To Top