fbpx Skip to content

Lavaldom truer retssikkerhed

EUFAGLIGT.DK: I Sverige raser fagbevægelsen videre mod Arbejdsdomstolens afgørelse i Vaxholmsagen. Domstolen dømte de svenske bygningsarbejdere til at betale bløde 2,5 mil. kr. til det lettiske firma Laval. Fordi det blev ulovligt blokeret i 2004.
– Dommen er en retsskandale, men desværre også et bevis på at EU-rettens forfald også inficerer svenske jurister, skriver LO Tidningens redaktør i en leder.
Arbejdsdomstolen slår fast, at de to forbund burde have vidst, at en blokade var ulovlig efter EU-loven. På trods af at den var lovlig efter svensk lov og selvsamme domstol direkte tillod blokaden at fortsætte.
Hos dansk LO forstår de heller ikke logikken:
– Jeg mener, den svenske Arbetsdomstol fejlfortolker EU-rettens regler om privates erstatningsansvar. Hovedreglen er, at erstatningsansvaret påhviler medlemsstaterne og ikke staternes borgere og foreninger, siger LO-sekretær Marie-Louise Knuppert.
– Arbetsdomstolen læner sig op af én eneste tidligere dom og her var netop spørgsmålet om erstatningsansvar for private ganske uklart besvaret. Arbetsdomstolens tolkning af den dom er alt for vidtgående og i modstrid med praksis fra EU-domstolen i øvrigt, siger hun.
– Desuden kan det jo undre, at Arbetsdomstolen nu mener, at den svenske fagbevægelse har begået en meget klar overtrædelse af EU-retten, når Arbetsdomstolen i sin tid, hvor konflikten kørte mod Laval, ikke mente, der var belæg for at indføre et såkaldte foreløbigt forbud mod konflikten, tilføjer Marie-Louise Knuppert.

EU forvalter strejkeretten
Hos Fagbevægelsen mod Unionen kommer dommen ikke som en overraskelse.
– Dommen bekræfter, at vi ikke selv forvalter strejkeretten. Der sidder en overdommer, der står over den danske og den svenske, nemlig EU, siger Finn Sørensen.
– Dommen understreger at EU undergraver konfliktretten. Det er grotesk, at det kan komme dertil, at det skal gøres ulovligt for en fagforening at kæmpe for lige vilkår, siger formanden for Byggefagenes Samvirke, Anders Olesen.
– Det understreger endnu engang, at vi har brug for at få opbygget en kampagne blandt fagforeningerne i EU for at få indført en klausul, som sikrer, at det til enhver tid skal være landenes faglige regler, der står over EU’s indre markeds regler, siger han.

Læs hele artiklen på Fagbevægelsen mod Unionens hjemmeside – klik her!

Back To Top