fbpx Skip to content

Svenske bygningsarbejdere i protestmarch

EUFAGLIGT.DK: [uddrag] I sidste uge gik en hundredtallig skare af svenske bygningsarbejdere i demonstration til den svenske regeringsbygning med krav om at Sverige følger FN’s konventioner og skrotter den Lavallov, som begrænser fagbevægelsens muligheder for at konflikte mod udenlandske virksomheder, som udstationerer arbejdskraft for at sikre lige vilkår. Bygningsarbejderne kræver,…

Svensk LO anker Lavaldom

EUFAGLIGT.DK: Svensk LO har besluttet at forsøge at få omstødt Arbejdsrettens dom i Lavalsagen, hvor elerktrikerforbundet og byggeforbundet blev dømt til at betale erstatning til det lettiske firma Laval. Forbundene blev dømt til at betale erstatning til Laval, på trods af at blokaden mod firmaets byggeri i Waxholm var helt…

Social dumping bliver valgtema i Sverige

EUFAGLIGT.DK: - Det havde været bedst uden Laval-loven, men det er fint at lavalspørgsmålet nu bliver et valgtema. Det tydeliggør alternativerne i svensk politik. For Byggnads er det uacceptabelt, at en regering, som siger den forsvarer den svenske model, gennemfører denne politik. Ikke engang EU-domstolen forlanger, at svensk lov skal…

Svensk Laval-lov vedtaget

EUFAGLIGT.DK: Onsdag vedtog den svenske rigsdag den såkaldte Laval-lov, som træder i kraft allerede 15. april. Dermed svækkes svensk fagbevægelses muligheder for at bekæmpe social dumping, det bliver i realiteten en frivillig sag for udenlandske virksomheder om de vil indgå kollektive overenskomster, mener svensk LO. Til det sidste forsøgte oppositionen…

Lavaldom truer retssikkerhed

EUFAGLIGT.DK: I Sverige raser fagbevægelsen videre mod Arbejdsdomstolens afgørelse i Vaxholmsagen. Domstolen dømte de svenske bygningsarbejdere til at betale bløde 2,5 mil. kr. til det lettiske firma Laval. Fordi det blev ulovligt blokeret i 2004. - Dommen er en retsskandale, men desværre også et bevis på at EU-rettens forfald også…

Erstatning til lettiske Laval i Vaxholmsagen

EUFAGLIGT.DK: Vaxholm-konfliktens juridiske efterspil endte i dag med en skadeserstatning, til det lettiske firma, som for år siden blev blokeret på et skolebyggeri i Vaxholm uden for Stockholm. Konflikten handlede om at sikre de lettiske arbejdere vilkår efter svensk overenskomst. Sagen endte ved EF-domstolen, som dømte konflikten ulovlig efter EU-lovgivningen…

Back To Top