fbpx Skip to content

Lobbynetværk godt gemt i den blinde vinkel

Lobbyister er nærmest synonym med EU-systemet. Virksomheder, brancheorganisationer og civile organisationer står på spring for muligheden for at hviske deres budskaber i beslutningstagernes øre.

Der har over de seneste år sket en række mere eller mindre helhjertede tiltag i et forsøg på at begrænse betydningen af lobbyorganisationernes til tider bundlæse lommer.

Der findes dog et blindt punkt i arbejdet mod større gennemsigtighed. Netværk eller fora bestående af MEP’ere og interessenter (ofte store virksomheder) er fortsat uregulerede. De skal altså ikke oplyse hvem der finansierer netværket eller hvem der er medlem.

Corporate Europe Observatory (CEO) kunne allerede i 2011 vise, hvordan netværk som European Energy Forum, gennem frokoster og studieture “bringer interesserede MEP’ere sammen på tværs af grupperne”.

4 år senere er de undersøgte netværk stadig aktive og operer i skyggerne. “Der er et presserende behov for strengere og bedre implementerede regler både for EU-parlamentets officielle intergrupper (Red: tværpolitiske emnebaserede grupper) og for de beslægtede og mere grumsede MEP-industri-netværk,” siger Corporate Europe Observatory.

Olieindustriens netværk
European Energy Forum (EEF), som foruden MEP’ere tæller medlemmer som fx BP, Statoil, ExxonMobile, DOW og Chevron er blot et af de netværk, som CEO har undersøgt.

Der er altså tale om olievirksomheder samt repræsentanter fra kemilobbyen. Ingen forbruger- eller miljøorganisationer er repræsenteret i netværket.

Virksomhederne betaler hver 7000 euro i årligt kontingent og sponsorerer derudover middage og studieture for netværkets medlemmer.

Der bliver afholdt præsentationer, frokostdiskussioner samt briefinger af MEP’ernes assistenter. Hovedbudskabet er altid det samme: fortsat brug af fossile brændstoffer og et forsøg på at fremstille diesel, skiffergas og biomasse som gangbare “bæredygtige” alternativer.

Corporate Europe Observatory peger på en række sammenfald mellem EEF-arrangementer og fremsættelse af bestemte politiske holdninger. Eksempelvis skrev tidligere MEP Vidal-Quadras (EPP) en meget positiv rapport om biomasse kort efter en luksuriøs studietur til Malaysia – betalt af biomasse-industrien.

European Energy Forum er blot en lille del af meget større problem. Virksomhederne i netværk som EEF har alt at vinde på effektivt og diskret lobbyarbejde.

“Vi har at gøre med en meget ujævn spillebane. Olievirksomhederne tjener styrtende på at forurene og ødelægge klimaet. De holder fast i deres forrentningsmodel med næb og klør, og er ikke bange for at bruge nogen af alle olie-milliarderne på at sikre sig indflydelse hos beslutningstagerne,” siger Rina Ronja Kari.

“Det er nødvendigt med mere gennemsigtighed. Almindelige mennesker har krav på at kunne se, om deres politikere er købt og betalt af olielobbyen. Det skylder vi vores demokrati og vores klima,” siger Rina Ronja Kari.

Back To Top