fbpx Skip to content

Rina Ronja Kari: Stop belønning af social dumping

Folkebevægelsen mod EU vil smække kassen i og blackliste firmaer fra alt offentlig byggeri, hvis de bidrager til social dumping eller benytter sig af skattely. Det mener Rina Ronja Kari, der peger på otte nødvendige initiativer mod griske virksomheder.

– Det danske arbejdsmarked og velfærden er under konstant pres fra EU, fordi vi mangler en social protokol ”“ en traktatfæstet garanti for at løn- og arbejdsforhold ikke bliver underordnet EU’s indre marked og den frie bevægelighed, siger Rina Ronja Kari

Folkebevægelsen vil først og fremmest have rullet beslutningskompetence tilbage til Folketinget, så det bliver nemmere at beskytte lønmodtagere i Danmark.

– Udlændinge, der arbejder på lige vilkår i Danmark og betaler skat, skal have de samme rettigheder som andre lønmodtagere. Men EU skal på ingen måde blande sig i, hvordan vi indretter vores dagpengesystem, børnepengene og andre velfærdsydelser, siger Rina Ronja Kari.

Hun er glad for at social dumping er kommet højt på dagsordenen i forbindelse med parlamentsvalgkampen. Men de mange positive udmeldinger på tværs af partierne stemmer ikke overens med den virkelighed, hun har oplevet i parlamentet.

– Igennem fem år har partierne stemt for adskillige traktater og forslag, der har gjort det sværere for Danmark at bekæmpe social dumping på både byggepladserne og landevejene. Det gælder både i Bruxelles og i Folketinget. Derfor tror jeg desværre ikke på at de reelt vil stemme anderledes, når valgkampen er slut, siger Rina Ronja Kari.

Står det til Folkebevægelsen skal der tages bl.a. tages fat de følgende steder:
* Indførsel af en social protokol og mere magt tilbage til Folketinget.
* EU’s udstationeringsdirektiv skal ændres, så Danmark lande kan stille samme krav til udenlandske virksomheder som til danske.
* Fratagelse af EU-støttemidler fra virksomheder, der bruger skattely eller bidrager til social dumping.
* Kædeansvar i alle led

Kontakt: Rina Ronja Kari 26 70 18 16

Back To Top