fbpx Skip to content

Social dumping bliver valgtema i Sverige

EUFAGLIGT.DK: – Det havde været bedst uden Laval-loven, men det er fint at lavalspørgsmålet nu bliver et valgtema. Det tydeliggør alternativerne i svensk politik. For Byggnads er det uacceptabelt, at en regering, som siger den forsvarer den svenske model, gennemfører denne politik. Ikke engang EU-domstolen forlanger, at svensk lov skal begrænse fagbevægelsens ret til at indgå aftaler, siger Hans Tilly.

Oppositionen forsøgte til det sidste at forhindre at loven blev vedtaget, og den har lovet at lave loven om, hvis den vinder valget til efteråret. (Se: Svensk Laval-lov vedtaget )
– Nu har rigsdagen drevet den borgerlige lov igennem, tilbage står at få den skrevet om. Det har Socialdemokraterne lovet, hvis de vinder valget. Dermed et spørgsmålet blevet et valgkamptema, siger Hans Tilly.

De svenske fagforeninger raser over den netop vedtagne Laval-lov, som de mener går langt videre end EU-domstolens afgørelse i Lavalsagen tilsiger. Den nye lov, som træder i kraft om tre uger, gør i praksis op med en lov fra 90’erne (Lex Britannia ), som giver fagbevægelsen ret til konflikte mod udenlandske virksomheder i landet, uanset om de har overenskomster i hjemlandet. Laval-loven har et kæmpehul, mener svensk fagbevægelse, fordi et gæstende firma bare kan henvise til, at den har en aftale i hjemlandet, som er på niveau med mindstelønninger i den svenske byggebranche.

Læs hele artiklen på Fagbevægelsen mod Unionens hjemmeside – klik her!
Læse mere om sagen på svenske Nej til EUs hjemmeside – klik her!

Back To Top