fbpx Skip to content

Europæisk højresving med variationer

Nationalkonservative højrepartier er blevet styrket ved valget til EU-parlamentet, men ikke så meget som spået i en del meningsmålinger inden valget og heller ikke i alle lande. Til gengæld er befolkningerne i EU dybt splittede landene i mellem i forhold til, hvad der er de vigtigste spørgsmål for EU at…

Landbrug på støtten belaster fortsat klimaet

Landbruget har været i fokus op til EU-parlamentsvalget. Der har været heftig debat om både landbrugets klimapåvirkning og landbrugsstøtteordningerne. Landbrugsstøtten har eksisteret siden 1962 og havde oprindeligt til formål at sikre en stabil landbrugsproduktion, så Europa efter mangel på fødevarer i årene efter anden verdenskrig blev selvforsynende med fødevarer til…

Nye GMO-regler vil ændre afgrøder

EU’s landbrugspolitik: Gammelt vin på gamle flasker

EU forpasser muligheden for omstilling Af Ditte Staun, medlem af landsledelsen, Folkebevægelsen mod EU og Karen Sunds, nationaløkonom og uddannet landbruger Efter ”klimavalg” kommer EU-kommissionen Efter et EU-parlamentsvalg i 2019 med klima som det helt store tema, og eftersom landbruget står for en stor del af både CO2-udledningen og anden…

Landbrugsreform skuffer og skader

Efter lange forhandlinger de sidste tre dage før EU-topmødet er repræsentanter for EU-parlamentet og EU's landsbrugsministre blevet enige om en ny landbrugsreform for 2014-2020 med et budget på knap 2700 milliarder kroner. EU har forsøgt at sælge den som en grøn reform. 30 procent af den direkte landbrugsstøtte bliver betinget…

EU-budget vil aflive hvert fjerde landbrug

Statsminister Helle Thorning-Schmidt kom hjem fra EU-topmødet i begyndelsen af februar med en rabat på statens kontingent til EU på en milliardr kroner. Men under forhandlingerne om EU-budgettet for 2014-2020 vendte hun det blinde øje til konsekvenserne for bl.a. det danske landbrug. Topmødets vedtagen forslag til EU-budget reducerer landbrugsstøtten til…

Kommissionen vil fortsætte mafiastøtte

I november sidste år kunne den italienske revisionsret berette, at der over en årrække var blevet udbetalt mere end 2 millioner euro (cirka 15 millioner kroner) fra EU’s landbrugsfonde til kendte medlemmer af den italienske mafia. En del af disse penge er oven i købet blevet udbetalt til mafia-medlemmer, mens…

Kræv større EU-rabat og frigør landbruget!

Den danske regering virker kold overfor dansk landbrugs bekymring i forbindelse med forhandlingerne om EUs budget for 2014-2020, som er på dagsorden for dagens EU-topmøde i Bruxelles. Regeringen kræver 1,1 mia. kroner i rabat på EU-kontingentet, men ignorerer landbrugsorganisationen Fødevare og Landbrugs advarsel om, at Danmark så formentlig vil miste…

Rompuy-forslag vil gøre EU dyrere

Ifølge EU-Kommissionens tal betalte Danmark 6,1 milliard kroner mere til EU i 2011 end vi fik tilbage i form af ikke mindst landbrugsstøtte og støtte til regional udvikling. Ifølge Folkebevægelsen mod EUs beregninger på baggrund af tal fra Finansministeriet og Danmarks Statistik var tabet på medlemskabet højere, nemlig 8,741 milliarder…

EU skal have flere penge

Dermed er Parlamentet på direkte konfrontationskurs med Rådet. Parlamentets holdning vil nu blive sendt til Rådet. Samtidigt vil der blive nedsat et forligsudvalg med medlemmer fra Parlamentet og Rådet, som har 21 dage til at nå frem til en aftale. Forligsudvalgets forslag til aftale skal vedtages af både Parlamentet og…

Flertal vil af med EUs landsbrugsstøtte

ALTINGET.DK: [uddrag] Ifølge en ny meningsmåling mener et flertal af danskerne, at den europæiske landbrugsstøtte skal afskaffes. Meningsmålingen, der er foretaget af analyseinstituttet A&B Analyse for Altinget, viser, at 53 procent er tilhænger af at afskaffe landbrugsstøtten, mens knap 21 procent er modstander af at afskaffe landbrugsstøtten. 26 procent svarer…

Back To Top