fbpx skip to Main Content

EU dikterer DONG-salg til Goldman Sachs

Blog på Berlingske.dk Storspekulanten, Goldman Sachs, får efter alt at dømme lov til at få en stor bid af DONG, hvis det står til regeringen og oppositionen. En handel, som indebærer aktier solgt til en lavere reel kurs, og hvor Goldman Sachs scorer kassen og dikterer forretningsbetingelserne. Salget er absurd.…

EU vil have dansk planlov liberaliseret

EU-Kommissionen lægger nu direkte pres på den danske regering for at få liberaliseret planloven og dermed skabe øget konkurrence ikke mindst i dagligvarehandelen, skriver Dansk Handelsblad.. Kommissionen konstatereri en ny rapport den danske konkurrencesituation er for svag. EU-Kommissionen henstiller derfor til regeringen, at den skaber mere vækst ved at fjerne…

Afsporet jernbaneliberalisering fik grønt lys i Bruxelles

EU-parlamentets godkendelse af ny jernbanepakke betyder, at mere liberalisering og privatisering er på vej til at blive en realitet. ”“ Det vil ikke styrke velfærden for borgerne, siger togfører Erik Bach og beklager, hvis regeringen vil stemme for det EU-parlamentet vedtog i juli andenbehandlingen af en ny jernbanepakke, som vil…

EU på vej med mere jernbaneliberalisering

I begyndelsen af 1990'erne blev der vedtaget et mål om en vis grad af liberalisering af EU-medlemslandenes jernbanenet og togtrafik. Målene blev fulgt op i 2001 og 2003 med to større lovgivningspakker, der begge havde to formål at ensrette og liberalisere godstrafikken i EU. Den nye lovgivningspakke, der forventes vedtaget…

Neoliberalt eller socialt Europa?

Fagforeningsfolk, politisk aktive og almindelige tilhørere debatterede i dag EU's rolle i et socialt Europa. Laval-dommen, EU's økonomiske regering og muligheden for at lave en social protokol, var nogle af de emner, som blev taget op. Nikolaos Chountis, EU-parlamentariker fra det græske parti Venstrekoalitionen (Coalition of the Left and Progress),…

EU starter frihandelsforhandlinger med Japan

Trods den omfattende handel, der allerede foregår mellem EU og Japan, henholdsvis verdens største og tredjestørste økonomi, vil Barroso og Japans premierminister, Naoto Kan, nu have en formel handelsaftale på plads. Som Barroso har givet udtryk, for skal handelsaftalen tage fat om de "egentlige problemstillinger". I andre handelsaftaler har det…

Protesterer mod liberalisering af postvæsnet

Postarbejdere fra hele Europa demonstrerede i dag uden for EU-parlamentet i Strasbourg. Postarbejderne er utilfredse med den vedtaget postliberaliseringen i EU og kræver blandt andet en social regulering, der sikrer gode arbejdsforhold, en garanti for bæredygtig posttjenester i Europa og en undersøgelse af de sociale konsekvenser af den fulde markedsåbning.…

Fordoblet el-pris efter EU-liberalisering

EU vedtog i 1996 et direktiv om liberalisering af el-markedet, som blev gennemført i 1998. Formålet var at skaffe forbrugerne lavere priser på elektricitet gennem øget konkurrence på elmarkedet. Nu har Klima- og Energiministeriet i et svar til MF Per Clausen sat tal på prisudviklingen. For de almindelige små forbrugere…

Back To Top