fbpx Skip to content

Traktatstridig bankunion?

EU-Kommissionen har foreslået et banktilsyn i EUs centralbank ECB, som kan føre tilsyn med alle banker i eurolande og andre EU-lande, der tilslutter sig en kommende bankunion. Men et notat fra Kommssionens vigtigste juridiske rådgiver skal i følge Financial Times have fastslået, at et sådan tilsyn ikke kan få formelt lov til at træffe nogen beslutninger indenfor rammerne af EUs gældende traktatgrundlag.

Back To Top