fbpx Skip to content

Udbredt EU-bekymring blandt Metal-formænd

I dag lørdag den 8. september kl. 11.00 åbnes kongressen i forbundet Dansk Metal i Aalborg. Når forbundsformand Thorkild E. Jensen går på talerstolen kl. 15.30, vil han aflægge en beretning, der velsigner regeringens tilslutning til finanspagten og udviklingen i EU ”“ som europæisk LO (EFS) tager afstand fra og kalder en borgerlig nedskæringstraktat. Thorkild E. Jensen vil også uden tøven vil have Danmark tilsluttet sig den eurozone, som dikterer lønnedgange og fyringer i flere medlemslande. Han vil forsvare den danske model, men retter kun sin bekymring for modellen mod politiske kræfter i Danmark.

Blandt formændene for forbundets 43 lokalafdelinger er der i midlertid en del, som retter sin bekymring mod EU’s betydning for forholdene på det danske arbejdsmarked, strejkeretten og den danske model. Det viser en rundspørge, som Nyhedsbrevet fra Folkebevægelsens faglige udvalg har foretaget blandt 10 af dem. Kun én af de 10 var på linie med Thorkild E. Jensen. Men Nyhedsbrevet indrømmer dog også, at det måske nok har særlig næse for EU-kritiske folk i fagbevægelsen.

De ni afdelinger, hvor der er formænd med bekymring for EU’s pres på den danske model, er Hovedstaden, Københavns Lufthavn (Afd. 16), Odense, Århus, Randers, Horsens, Vejle, Skjern-Ringkøbing og Nordvestjylland.
”Det er noget hø. Man går hele tiden kapitalens veje, når man laver politik i EU. Vi prøver at fordele tingene ligeligt i Danmark, og det er ikke det de bruger i EU. Og det er et problem, at Danmark bare retter ind, siger han og mener, at strejkeretten, lønningerne og arbejdsforholdene er under pres fra EU og af social dumping”, siger Erik Falk Damborg, formand for Dansk Metal i Nordvestjylland for eksempel.

Nyhedsbrevet har kun fået svar fra 10 afdelingsformænd, som du kan læse på her på Folkebevægelsens hjemmeside. Hvad de 33 andre formænd mener, ved vi naturligvis ikke. Kongressen i Dansk Metal fortsætter frem til og med på onsdag.

Læs mere i Nyhedsbrevet fra Folkebevægelsens faglige udvalg ”“ klik her!
Læs mere om Metals kongres hos forbundet ”“ klik her!

Back To Top