fbpx Skip to content

Udemokratiske europæiske patenter bliver indført

På topmødet i dag er det kommet frem, at der nu ligger et forlig om indførelsen af EU-patenter. Dog mangler detaljen om placering af den tilhørende patent-domstol, som var ved at bringe forliget i farer, da både Frankrig, England og Tyskland gør krav på domstolen.

En virksomhed kan fremover nøjes med at søge et EU-patent i stedet for at skulle søge patent i hvert enkelt EU-land, og derved spare mange penge. Alligevel er det ikke helt så uproblematisk, som det lyder.

Problematikker er af flere :
For det første kan det diskuteres, hvorvidt patenter overhovedet er en god idé. Det beskytter virksomhederne og sørger for at kun de tjener penge på produkteter som f.eks. lægemidler. Dette sker bl.a. på bekostning af fattige mennesker, som ikke har råd til dyr medicin, som ville kunne fremstilles billigt og være let tilgængeligt, havde medicinalindustrien ikke monopoler herpå .

For det andet, sættes indtjeninger vigtigere end EU-parlamentets lovgivning. Den Europæiske Patentmyndighed tjener penge på at udstede patenter – og udsteder derfor også patenter på software, som er en af de få ting, der ellers ikke er patentbart. Dvs. at Den Europæiske Patentmyndighed udsteder patenter, som ikke er gyldige efter dansk lovgivning, såvel som på områder som EU-parlamentet ikke har givet tilladelse til at patentere.
Dette strider med demokratiske overbevisninger.

Sidst, men ikke mindst, så betyder den nye patent-ordning, at danske patent-sager ikke vil blive afgjort i Danmark, men et andet sted i EU på et fremmedsprog.
Oprettelsen af EU-patenter er en afgivelse af dansk suverænitet, som kræver at minimum 5/6 af folketinget stemmer for. Sker det ikke, skal spørgsmålet om EU-patenter til folkeafstemning før Danmark kan gå med i aftalen.

Enhedslisten og Dansk Folkeparti har allerede meldt ud, at de ikke vil stemme for, og med deres manglende mandater betyder det, at EU-patentet derved tvinges til folkeafstemning før det muligvis kan blive en realitet for den danske befolkning.

Back To Top