fbpx Skip to content

Underskrifter for bopælspligt på landet

I Landsforeningen af Landsbysamfunds blad, i Økokologisk Landsforenings blad, i en mail fra organisationen Frie Bønder ”“ Levende Land og på Landsforeningen af Gylleramtes hjemmeside er der en opfordring til at støtte op om en underskriftsindsamling under overskriften “Bevar dansk landbrug – Skal udenlandske selskaber have mulighed for at opkøbe store dele af Danmark?” (gå til indsamlingen – klik her).

Indsamlingen vil sætte en stopper for regeringens lovforslag L39, der blev fremsat 8. oktober 2009. Lovforslaget hedder “Lov om ændring af lov om landbrugsejendomme” med en lang underoverskrift der bl.a. rummer ordene “ændring af reglerne om bopælspligt og lempelse af reglerne om personers og selskabers erhvervelse”.

EF-domstolen forbød bopælspligt
Regeringens lovforslag er en revidering af en lov fra oktober 2007, som blev nødvendig efter at det politiske landskab i Danmark blev rystet af en afgørelse ved EF-domstolen den 25. januar 2007. Afgørelsen erklærede, at den danske lov om bopælspligt på landet var ”en begrænsning af de frie kapitalbevægelser, der er uforenelig med EF-traktaten”.
– Det er et uhørt og alvorligt angreb på danske landbrug, som regeringen bør afvise. Dommen åbner op for, at et lille antal danske eller udenlandske monopoler kan opkøbe store dele af dansk landbrug. Det kan nemt få store og uheldige konsekvenser for landbrugsproduktionen i Danmark, og det vil true beskæftigelsen og livet i landdistrikterne, udtalte Folkeevægelsen mod EUs talsperson Ditte Staun, der i øvrigt var landdistriktskonsulent i Skive.

Krav om undtagelse om bopælspligt
Der kom hurtigt et lovforslag på bordet i foråret 2007, som Folkebevægelsen mod EU fandt utilstrækkeligt.
– Lige siden indmeldelsen i EF i 1972 har ja-politikerne forsikret, at bopælspligten ikke ville blive berørt. Dommen har vist noget andet og nu vil regeringen, at Folketinget skal bøje sig for EF-domstolen og udvande bopælspligten. Det betyder bl.a., at alle mulige kan købe ejendomme på under 30 hektar til udlejning og efter 8 år bruge stedet som sommerhus. Og det betyder, at EF-domstolen sættes over Folketinget. Det er simpelthen en demokratisk skandale, udtalte Ditte Staun, talsperson for Folkebevægelsen mod EU, dagen før Folketinget skulle førstebehandle det daværende lovforslag i maj 2007.
– Regeringen og Folketinget bør droppe alle utilstrækkelige lappeløsninger og i stedet skaffe en undtagelse i forhold til bopælspligten på landet, sådan som vi har det på sommerhus-området. Danmark bør stå fast overfor EU.

Livet vil forsvinde på landet
Der kom ingen EU-undtagelse på området. Og nu vil regeringens revidering af loven fra 2007 yderligere blåstemple EF-domstolens angreb.
I protestskrivelsen, som Frie Bønder opfordrer til at underskrive, vurderes konsekvenserne at være:
– At endnu flere små og mellemstore landbrug nedlægges; der nedlægges allerede nu ca. 7 – 8 landbrug om dagen i Danmark,
– At selvejet som den overvejende besiddelses- og driftsform i jordbruget vil gå tabt.
– At der vil ske en monopolisering af jordbrugserhvervene, hvis loven træder i kraft,
– At livet i landdistrikterne langsomt vil forsvinde, såsom arbejdspladser, håndværksvirksomheder, landbrugets rådgivning, skoler, forretninger, samt forsamlingshuse m.v. Der nedrives jo allerede mange bygninger i landdistrikterne.

Læs mere om underskriftsindsamlingen – klik her!

Back To Top