fbpx Skip to content

EU-retssag truer uddannelsesstøtten

EU-Kommissionen lagde den 18. december 2009 sag an ved EU-domstolen mod Holland (Nederlandene) for et traktatstridigt bopælskrav i forbindelse med uddannelsesstøtte til uddannelse i udlandet. Domstolen er for tiden i gang med den skriftlige behandling af sagen og når formentlig først til et egentligt retsmøde i slutningen af året.

Kommissionen er utilfreds med det hollandske krav om, at man skal have boet mindst tre år indenfor de seneste seks år i Holland for at få uddannelsesstøtte til studier i udlandet. Kommissionen mener, det er i strid med traktatens reler for arbejdskraftens frie bevægelighed. Et bopælskrav som betingelse for uddannelsesstøtte til studier i udlandet er angiveligt en indirekte diskrimination i forhold til den vandrende arbejdstager.

Sagen truer ikke kun de hollandske regler for uddannelsesstøtte, mens også de danske. I Danmark kan man få uddannelsesstøtte (SU) til studier i udlandet, hvis man har boet mindst to år i Danmark indenfor de sidste 10 år. Derfor vækker sagen også bekymring i såvel regering og Folketinget som i Danske Studerendes Fællesråd, som følger sagen nøje.

I dag modtager omkring 7.000 studerende i udlandet dansk SU, hvilket koster statskassen 648 millioner kroner om året. Hvis man kan gøre krav på at tage dansk SU med til studier i udlandet efter kun få ugers ophold i Danmark, frygter politikerne for, hvad det vil få at økonomiske konsekvenser. Derfor har regeringen nedsat en arbejdsgruppe, der frem til marts skal se på danske regler og muligheder for bl.a. at begrænse udenlandske statsborgeres adgang til SU.

Læs mere hos Folketingets EU-Oplysning – klik her!

Back To Top