fbpx skip to Main Content

EU retter ikke op på kemikalielovs mangler

ECOCOUNCIL.DK: [uddrag] Med otte måneders forsinkelse offentliggør EU-kommissionen nu sin gennemgang af den fælles kemikalielov, REACH. Rapporten giver en beskrivelse af de problemer, lovgivningen ikke har løst, men kommer ikke med bud på, hvad der skal gøres ved dem. Det er klart utilfredsstillende, mener Det Økologiske Råd.

”Det virker desværre som om, Kommissionen hellere vil beskytte den europæiske industri frem for de europæiske borgere og miljøet,” siger kemikaliefaglig medarbejder i Det Økologiske Råd, ph.d. Lone Mikkelsen.

Hun er enig med Kommissionen, når den konkluderer, at brugen af kemikalier i EU er blevet mere sikker, siden REACH trådte i kraft. Det er også positivt, at rapporten erkender, at data, som industrien registrerer, er af for ringe kvalitet, samt at der er brug for opstramninger for at undgå skader på mennesker og miljø.

”Men netop på den baggrund, er det skuffende, at Kommissionen ikke kommer med konkrete løsninger. Det er der nemlig i høj grad brug for, ikke mindst når det gælder hormonforstyrrende stoffer, cocktaileffekter og nanomaterialer,” fortsætter hun.

(…)

Læs mere hos Det Økologiske Råd – klik her!

Back To Top