fbpx skip to Main Content

Euro-modstand styrket på Christiansborg

Folketingsvalget 15. september gav en lille, men ikke nødvendigvis ubetydelig fremgang for euro-modstanden på Christiansborg. Folketinget er stadig langt fra repræsentativ på området, da meningsmålinger viser et klart flertal i befolkningen imod euroen, mens kun lidt over en trediedel af folketingsmedlemmerne (MF’erne) er kritiske overfor indførelsen af EU’s fælles mønt.

Den mest synlige fremgang er længst til venstre, hvor den klart erklærede EU- og euromodstand i Enhedslisten (EL) går fra 4 til 12 mandater. Blandt de otte nye er Christian Juhl, kandidat for Folkebevægelsen i 2009, og Nikolaj Willumsen, tidligere medlem af Folkebevægelsens forretningsudvalg.

Blandt Socialistisk Folkeparti‘s 17 valgte MF’ere er det kun Nyt Europa-formanden Steen Gade, som er klart til afsked med kronen. Det fremgår af en rundspørge, som Altinget.dk foretog før valget. Da han ikke SF’s er eneste ministeremne, tegner det derfor til, at der for første gang kommer erklærede euro-modstandere i regeringen.

Blandt Socialdemokraterne, som er erklærede tilhængere af euroen, opnåede den mangeårige euro-kritiker Klaus Hækkerup desværre ikke genvalg. Til gengæld er der tre andre af de nye og yngre socialdemokratiske MF’ere, som er delvist uenige i, at kronen skal udskiftes med euroen. Herunder tidl. DSU-formand Jacob Bjerregaard og tidl. MF for EL Pernille Rosenkrantz-Theil.

Det radikale Venstres folketingsgruppe – som er vokset – er fortsat helhjertede euro-tilhængere. Men i Folkebevægelsens rundspørg før valget erklærede fire kandidater sig som euro-modstandere.

Liberal Alliance ”“ der gik 4 mandater frem og nu sidder på 9 stole i Folketinget – er fortsat ikke lune på en tilslutning til euroen. Men kun 3 af dem udtrykker direkte, at de er helt uenige i at udskifte kronen med euroen til Altinget: Ole Birk Olesen, Joachim B. Olsen og Merete Riisager.

Det Konservative Folkeparti gik voldsomt tilbage til 8 mandater. Kun en af dem er ny: Den 31-årige 2. viceborgmester fra Odense Mai Henriksen. ”Jeg stemte nej ved sidste afstemning og det vil jeg gøre igen. Jeg er tilhænger af EU-samarbejdet, og bakker op om vores medlemsskab med forbeholdene”, svarede hun på Altingets euro-spørgsmål og gav samme melding i Folkebevægelsens rundspørge. Udover at forsvare alle fire undtagelser, mener hun også, at EU har for meget magt.

Venstres folketingsgruppe rummer fortsat ingen euro-modstandere. Men blandt kandidaterne er i hvert fald VU-formand Jakob Engel-Schmidt delvist uenig i at udskifte kronen med euroen.

Dansk Folkeparti ”“ som er erklærede euro-modstandere ”“ gik tre mandater tilbage. Men den tilbagegang er mere end opvejet i det tidligere nævnte partier.

Eurozonens krise og den store euromodstand i den danske befolkning betyder, at euro-tilhængerne ikke har travlt med at sætte denne undtagelse til folkeafstemning. Til gengæld har Socialdemokraterne og SF for længst erklæret, at de vil sende rets- og militærundtagelserne til afstemning for at afskaffe dem, når de kom til magten. I den forbindelse er bl.a. den styrkede Enhedsliste og den nye EU-kritiske konservative MF’er positive faktorer set med EU-kritiske briller.

Læs mere her:
Altingets “Kend din kandidat” (hvor du kan finde resultater af rundspørge) – klik her!
Folkebevægelsens rundspørge – “Hvad mener kandidaterne om EU?” – klik her!
Folketinget – klik her!

Back To Top