fbpx skip to Main Content

Irland forlader trojka-program

Irland har forladt sit 3-årige trojka-program d. 15. december.

I 2010 blev Irland tvunget til at optage et lån hos trojkaen, bestående af Den Europæiske Centralbank, EU-kommissionen og Den Internationale Valutafond, på godt 67,5 mia. euro (godt 500 mia. kroner).

Det skete efter, at en boligboble kombineret med en bankkrise havde sendt landet i økonomisk uføre.

Irlands exit af trojka-programmet er af mange EU-tilhængere tolket som et tegn på, at nedskæringspolitikken virker. Men konsekvenserne af låneprogrammet har været til at føle på.

I første omgang overtog staten og skatteyderne store dele af bankernes gæld. Dernæst knyttede trojkaen såkaldte konditionaliteter til lånet. Irland skulle derfor opfylde visse kriterier for at få adgang til pengene fra lånet.

Konditionaliteterne fokuserede udelukkende på skære ned i de offentlige budgetter, som har medført store forringelser af velfærden.

De helt konkrete konsekvenser af krisehåndteringen har været: en arbejdsløshed på 12,5 %; en kæmpe udvandring, hvor op imod 125.000 irere under 25 er flyttet fra landet; en offentlig gæld på 125 % af BNP; og ikke mindst markante forringelser i velfærden.

Fremtiden ser heller ikke for lys. For selvom landet forlader trojka-programmet, så vil trojkaen stadig kontrollere den økonomiske udvikling under et “post-monitoreringsprogram” og komme med reform-anbefalinger.

EU har i løbet af krisen har vedtaget en ny økonomisk styringsmodel med finanspagten, 6-packen og 2-packen. Irland skal dermed bringe deres offentlige gæld ned på 60 % af BNP – eller over en halvering af gælden af den nuværende gæld.

Helt konkret vil der i fremtiden komme endnu flere nedskæringer i den offentlige for at leve op til EU’s økonomiske styring.

Du kan læse mere på Søren Søndergaards blog, som er Folkebevægelsen mod EU’s medlem af EU-parlamentet, her:
https://www.folkebevaegelsen.dk/spip.php?page=soren-aktuelt&id_=6274

Back To Top