fbpx skip to Main Content

Kommunevalg i København og EU

29 partier og lister stiller op ved kommunalvalget i Københavns Kommune (valget til Borgerrepræsentationen).
På opfordring fra lokale medlemmer har Folkebevægelsen mod EU forsøgt at stille dem syv spørgsmål, hvoraf kun to direkte relaterer til kommunalpolitik. Vi har desværre ikke fundet kontaktoplysninger på dem alle, men bringer alligevel de svar, vi trods alt modtager (løbende som vi modtager dem).
Vi skal gøre opmærksom på, at holdninger som måske bekendt kan variere internt i partier og lister. Der kan godt findes f.eks. modstandere af euroen eller EU blandt kandidaterne i et parti eller liste, som er tilhængere af euroen eller EU. Derfor giver denne lille undersøgelse kun i et vist omfang hjælp til EU-kritiske vælgere i Københavns Kommune. Vi håber alligevel, den kan være til hjælp.

De syv spørgsmål er:
1. Er partiet / listen tilhænger af EU-medlemskabet?
2. Ønsker partiet / listen den danske euro-undtagelse afskaffet?
3. Ønsker partiet / listen den danske undtagelse mod EUs militære projekt afskaffet?
4. Ønsker partiet / listen den danske undtagelse mod EUs retlige samarbejde afskaffet?
5. Ønsker partiet / listen den danske undtagelse mod unionsborgerskabet afskaffet?
6. Ønsker partiet / listen at give EU mere magt på det kommunale område?
7. Er partiet / listen tilfreds med, at kommunalpolitik skal indordne
sig under EUs direktiver og regler om f.eks. udlicitering?

Kommentarer

Sunshine Partiet er kraftigt imod EU grundet deres indskrænkelse af Danmarks selvbestemmelse.

Venstre hylder nærhedsprincippet – som er traktatfæstet og er glade for, at fælles EU regler sikrer gennemsigtighed i såvel udbud som udlicitering.


Læs mere om partierne og listerne på internettet:

Retsforbundet
SF – Socialistisk Folkeparti
Liberal Alliance
Kommunisterne
Pærepartiet
Venstre
Enhedslisten

Læs mere om kommunalvalget i København på kommunens hjemmeside – klik her!

Back To Top