fbpx skip to Main Content

Rinas udvalgsposter i EU-parlamentet

Beskæftigelse og Sociale Anliggender
Sagsområderne for Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EMPL) omfatter blandt andet arbejdstagernes fri bevægelighed, beskæftigelsespolitik samt alle aspekter af social- og arbejdsmarkedspolitik såsom arbejdsvilkår, sikkerhed, social sikring og social beskyttelse.

Det er første gang Folkebevægelsen er repræsenteret i dette udvalg. Den nye prioritet i udvalget skyldes Folkebevægelsens mangeårige indsats med at sætte fokus på og bekæmpe social dumping. Det var ikke mindst en mærkesag for Rina Ronja Kari under valgkampen til EU-parlamentet. Som medlem af udvalget vil hun arbejde for at bekæmpe EU’s pres på den danske model ”“ samt arbejde for medlandenes ret til at gå foran i kampen mod slyngelvirksomheder og den sociale dumping.

Budgetkontrol
Udvalget for Budgetkontrol (CONT) fører kontrol med om EU’s budget er blevet gennemført i overensstemmelse med reglerne. Udvalget fører revision med alle EU-institutioners regnskaber.

Folkebevægelsens tidligere medlem af EU-parlamentet, Søren Søndergaard, har i mange år brugt udvalget som en platform til at holde øje med snyd, svindel og svig med de skattefinansieret EU-midler. Han udarbejdede bla. en rapport for udvalget som påviste hvordan EU-nødhjælpsmidler, som skulle gå til jordskælvsofre i Italien, var endt i lommerne på organiseret kriminalitet.

Økonomi og Valuta
Selvom EU-kommissionen hævder noget andet, så er EU stadig i krise. Spørg bare de 26 millioner europæere, som i dag er arbejdsløse. Arbejdsløsheden skyldes blandt andet EU’s umenneskelige nedskæringspolitik, der alene har haft til formål at redde euroen og de skruppelløse banker samt at give EU kontrollen med medlemslandenes økonomiske politikker.

Alt tyder på, at EU-lederne og EU-kommissionen planlægger nye tiltag til mere økonomisk integration. For eksempel ønsker Tyskland en EU-budget Zar, som skal godkende alle medlemslandenes budgetter, før de kan træde i kraft.

Den udvikling skal vi have vendt. Det kan vi ganske vist ikke gøre alene fra en plads i et parlamentet, men Udvalget om Økonomi og Valuta (ECON) er en god platform for dette arbejde.

Back To Top