fbpx skip to Main Content

Rønn Hornbech: Overenskomstkrav strider mod EU-regler

3. marts sendte Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg følgende spørgsmål til integrationsminister Birthe Rønn Hornbech: “Agter ministeren at sikre, at ansøgningsskemaerne til EU-opholdsdokument for fremtiden indeholder et appendiks, hvorpå arbejdsgiveren angiver og skriver under på, at arbejdet foregår på overenskomstmæssige vilkår?”

Nu foreligger ministerens svar:

“En EU-statsborger har en umiddelbar ret til at søge og tage arbejde i Danmark. En EU-statsborger, der er arbejdstager i EU-rettens forstand, har ret til at opholde sig her i landet i mereend 3 måneder.

Det beror på en konkret vurdering af den enkelte sags faktiske omstændigheder, om en EU-statsborger kan betragtes som arbejdstager i EU-rettens forstand. Det er afgørende, om derer tale om udøvelsen af faktisk og reel beskæftigelse.

På det danske arbejdsmarked gælder ikke et generelt krav om, at arbejde skal ske på overenskomstmæssige vilkår.

Et krav om, at EU-statsborgere skal arbejde på overenskomstmæssige vilkår, vil således indebære en forskelsbehandling af EU-statsborgere i forhold til danske statsborgere. En sådan forskelsbehandling vil ikke være i overensstemmelse med EU-rettens regler om arbejdskraftens fri bevægelighed.”

Læs mere på Folketingets hjemmeside – klik her!

Back To Top