fbpx skip to Main Content

Stem på Folkebevægelsen og giv EU modstand!

I dag ved vi, at det løfte var en lodret løgn. I dag ved vi, at EU blander sig i helt centrale dele af vores velfærdssamfund: børnecheck, efterløn, dagpenge, SU osv.

Personligt mener jeg, at hvis man bor og arbejder på overenskomst i Danmark og betaler skat, så skal man have ret til de samme ydelser som de fastboende. Men det er en beslutning, som bør være suverænt op til det danske folketing og de danske vælgere at træffe ”“ og ikke EU-kommissionens bureaukrater.

I dag ved vi også, at EU blander sig i indretningen af vores arbejdsmarked. For eksempel har EU fritaget udenlandske virksomheder fra de krav, der gælder på det danske arbejdsmarked.

Det har skabt en ladeport for virksomheder, der udnytter polakker og rumænere, der lever under så kummerlige forhold i deres hjemlande, at de er villige til at forlade familien og sove i skurvogne for at blive spist af med 50-60 kroner i timen. Samtidig er de udenlandske kolleger blevet et instrument for arbejdsgiverne til, at lægge pres på de danske lønmodtageres forhold.

Folkebevægelsen står fast
Selvom de EU-begejstrede partier alle hævder det modsatte her i valgkampen, så er der ingen af dem, der er villige til at tage et opgør med EU. Faktum er, at de EU-begejstrede partier selv har stemt for alle de love og traktater, der har givet EU magt til at angribe danske og udenlandske arbejdstagere og arbejdsløse.

Derfor er det så afgørende vigtigt, at der er nogen, der er villige til at sige fra og give EU modstand. Det har Folkebevægelsen gjort i over 40 år, og det kan jeg garantere for, at vi vil blive ved med.

Folkebevægelsen er dem der står fast, vi er den konsekvente EU-modstand. Vi ændrer ikke vores politik bare fordi, der er valg.

EU skal ikke bestemme alt
Det er ikke kun på arbejdsmarkedet og velfærden at EU blander sig. EU’s regler forhindrer os i at gøre rigtig mange fornuftige ting.

Det gælder både, når Danmark er underlagt EU-krav om at skulle spare i kommunerne – men også i det helt nære, hvor EU’s regler forhindrer, at Danmark må forbyde farlige kemikalier i fx solcreme til børn, tandpasta og kosmetik.

Folkebevægelsen mener, at vi skal have mulighed for at gå foran og lave bedre beskyttelse for mennesker, dyr og miljø – også selv om det er i strid med EU’s regler for det indre marked.

Læs min blog om hormonforstyrrende stoffer

Folkebevægelsen er vagthund i EU
Folkebevægelsen arbejder også for mere demokrati og åbenhed. Ofte er det Folkebevægelsen, der har afsløret rod i EU’s budgetter og stillet krav om åbenhed og større kontrol med lobbyister.

Læs om mit arbejde for at skabe åbenhed om erhvervslivets lobbyister i EU

Senest har jeg fået vedtaget to nye krav til Kommissionen, der skal undersøge svindel med EU-støttemidler til udflytning af arbejdspladser. Det er to krav som blev helt aktuelle i sag om den danske virksomhed Coloplast, som har fået 45 mio kroner af EU til at flytte 600 arbejdsplaser til Ungarn.

Læs om mit arbejde mod Coloplasts udflytning af danske jobs her

Den solidariske EU-modstand
Men det er langt fra kun i Danmark, at EU blander sig.

EU’s katastrofale krisepolitik har været med til at sende 26 mio. europæere ud i arbejdsløshed, som følge af at EU-lederne har sendt regningen for bankerne og spekulanterne til de almindelige borgere.

Overalt i EU ser vi folkelige reaktioner på EU’s håndtering af krisen. Desværre manifesterer nogle af disse reaktioner sig om højre-nationalistiske kræfter.

Derfor arbejder Folkebevægelsen i internationale netværk med andre folkelige bevægelser for at sikre, at det er den demokratiske og solidariske EU-modstand, som samler utilfredsheden op og giver den politisk retning. Samtidig arbejder vi for at bekæmpe EU’s nedskæringspolitik.

De bedste hilsner

Rina Ronja Kari

Back To Top